I Konferencja KSD

JE ks. bp. Adam Lepa - błogosławieństwo

Błogosławieństwo JE ks. bp. Adama Lepy


Proszę Państwa, ponieważ nasze akumulatory zostały naładowane, a przynajmniej podładowane, stoi przed nami misja do spełnienia. Dobrze byłoby, gdybyśmy przez moment pomyśleli, co mamy uczynić. Sama wiedza jest bardzo ważna. Potrzeba, aby ona inspirowała nas do działa-nia. Po błogosławieństwie wypowiem te słowa, które słyszymy na koniec każdej mszy świętej – „Idźcie w Pokoju Chrystusa”. Wiemy, jaka jest odpowiedź. Nie trzeba podpowiadać. Natomiast tylko przypomnę, że to zakończenie każdej liturgii pozwala nam uświadomić sobie, że po każdej Eucharystii stoi przed nami jakaś konkretna misja.
Wrócę tu do myśli, że z tego dzisiejszego – tak bardzo bogatego, pięknego, dynamicznego i powiedziałbym wspaniałego – spotkania również czeka na nas misja do spełnienia w swoich środowiskach. Tam gdzie pracujemy, gdzie przebywamy. I proszę to błogosławieństwo przyjąć jako umocnienie – przez Trójcę Przenajświętszą – wszystkich sił, które nieraz słabną, odchodzą od nas, wydaje się nam, że opuszczają nas. Ale Trójca Przenajświętsza zawsze nas umacnia, krzepi i podnosi na duchu.
Niech zatem to błogosławieństwo kończące dzisiaj ten wspaniały, bardzo bogaty dzień, przypomina nam o tym, że na pomoc Boga, który Jest pełen miłosierdzia, nie tylko możemy, ale i musimy liczyć.

I proszę w duchu tych słów przyjąć błogosławieństwo.

Pan z Wami – I z duchem Twoim
Niech imię Pańskie będzie błogosławione – Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w Imieniu Pana – Który stworzył Niebo i Ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący – Ojciec i Syn i Duch Święty.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Śpiew sali:
My chcemy Boga....