RED. ZYGMUNT CHABOWSKI

MEDIA NA SŁUŻBIE SALONÓW POLITYCZNYCH

Tekst zostanie dołączony w terminie późniejszym

***

Zygmunt Chabowski. Łodzianin. Prawnik i dziennikarz. Od 1973 r. do 2005 r pracownik redakcji Dziennika Łódzkiego, w której przeszedł wszystkie stopnie hierarchii zawodowej, od reportera w dziale wojewódzkim, po zastępcę redaktora naczelnego i p.o szefa redakcji.

Był rzecznikiem prasowym SDH Central, Instytutu Medycyny Pracy, Towarzytwa Handlu Zagranicznego Skórimpex, Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność. Wprowadzał na parkiet Giełdy Papierów Wartościowych takie spółki jak - Wólczanka, Próchnik, Biurosystem. Od 4 lat pracownik administracji rządowej, ostatnio jako doradca wojewody łódzkiego. Od 2006 r. przewodniczący Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy