RED. KRZYSZTOF NAGRODZKI

SŁOWO OD ORGANIZATORÓW

Nasza czwarta konferencja dobiega końca. Za chwilę zostaniemy ubogaceni słowem księdza biskupa Adama Lepy – duchowego i intelektualnego opiekuna tych spotkań. Co nie znaczy, że jakiekolwiek niedociągnięcia obciążają Księdza Biskupa.

Autonomiczna, rzec można, realizacja to już nasza sprawka, a jej wszelkie uchybienia najbardziej obciążają mnie – jako, że każde przedsięwzięcie musi mieć swego koordynatora. I winowajcę.

Przyszedł czas krótkich – ze względu na porę - podziękowań. Ich obszerniejsza wersja, szczególnie pod adresem naszych sponsorów, znajdzie się w publikacjach pokonferencyjnych.

Skierujmy z głębokim ukłonem słowa podziękowania do naszych Patronów: Księdza Arcybiskupa, Wojewody, Marszałka Województwa, Prezydenta naszego miasta. Należy wskazać, z podziękowaniem, na umowy z Urzędem Marszałkowskim, Miastem Łódź, Narodowym Centrum Kultury, na sponsoring firmy Mosty Łódź, Skok Stefczyka, Pamso Pabianiece, Heleny Skrzydlewskiej – bez tej konkretnej, również materialnej pomocy - łódzkie, ale przecie ogólnopolskie spotkania, zapewne nie odbyłyby się. A tak tworzymy już tradycję.

Daj Panie Boże dobrą tradycje, której plon zechcą roznieść, miastu i światu patronujące media: Telewizja Trwam, Telewizja Polska Łódź, Rzeczpospolita, Nasz Dziennik, Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło, Niedziela, Polskie Radio Łódź, Radio Niepokalanów oraz Koleżanki i Koledzy dziennikarze, wydawcy – ludzie dobrej woli i rzetelnej pracy - poprzez im dostępne środki społecznej komunikacji, niezależnie od oficjalnego patronowania czy przynależności stowarzyszeniowej.

A plon ten, to ważne myśli oraz świadectwa ludzi nauki i mediów, duchownych tudzież świeckich, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Bóg zapłać Państwu z całego serca. Wierzymy, że po tych sesjach wszyscy wyjdziemy ubogaceni intelektualnie i wzmocnieni duchowo.

Nie możemy nie wyrazić szczególnej wdzięczności za stałe przygarnięcie w gościnnych, pięknych, dostojnych murach Wyższego Seminarium Duchownego. Dziękujemy Gospodarzom miejsca: Księdzu Rektorowi, Dyrektorowi, Prefektowi, klerykom, dzięki którym możemy w takim miejscu spotykać się już czwarty raz.

Dziękuję zespołowi organizacyjnemu konferencji – gromadce, która jakoś musi ogarnąć to zamierzenie. No i szczególnie dziękujemy Państwu, którzy przybyliście z nieraz odległych stron, ubogaciliście nas swoim udziałem w kolejnej konferencji. Daj Boże nie ostatniej.

Niestety, ze względu na przekroczone planowane granice czasu, dyskusja nie mogła rozwinąć się. Przepraszam. Organizatorzy dołożą starań, aby następne konferencje (jeżeli będą), zaplanować w taki sposób, aby czas wspólnej rozmowy został obficiej wypełniony.

A teraz poproszę Księdza Biskupa Adama Lepę, aby zechciał przekazać nam słowo na zakończenie i pasterskie błogosławieństwo.