red. Krzysztof Nagrodzki: Kościół - odwaga i rozwaga.