Dyskusja

ks. dr hab. Marek Luczak, prof. dr hab. Jan Zaryn, red. Marian Papis, red. Zygmunt Chabowski, Piotr Korwin-Kochanowski, ks. Kazimierz Kurek, dr Alicja Kaczorowska