Panel cz. I

red. red. Tomasz Bieszczad, ks. Henryk Zielinski, Krzysztof Skowronski, Artur Dmochowski, Arkadiusz Stelmach, Zygmunt Chabowski