Panel cz. II

red.red. Tomasz Bieszczad, Janusz Janyst, ks. Henryk Zielinski, Arkadiusz Stelmach, Krzysztof Skowronski, Artur Dmochowski, Zygmunt Chabowski