red. Krzysztof Nagrodzki - wprowadzenie: Polska -w myśli, mowie, uczynku.