red. Piotr Szubarczyk: Zasługi kardynała Prymasa Hlonda dla "Świętej Sprawy Niepodległej Polski".