Polecane książki naszych autorów

Łódzka Strefa Polihymnii

Zdzisław Kłapciński - Zapiski bywalca

Bywalców mamy wielu. Bardzo nieliczni z nich potrafią coś o swoich przeżyciach, doznaniach, wzruszeniach - napisać. A osobliwością jest wytrwanie latami w jednym i drugim. J a n u s z  J a n y s t  jest tym fenomenem, który do tego posiadł wiedzę i umiejętności, aby imprezy interesujące bywalców sal i salonów muzycznych poprowadzić. (Któż z bywalców koncertowych w Łodzi i okolicach nie zna Janysta prelegenta!)

Właśnie ukazała się książka tego niestrudzonego popularyzatora muzyki poważnej Łódzka strefa Polihymnii. "Z zapisków bywalca"
Rzecz to osobliwa, bowiem daje obraz tego, co w minionym dziesięcioleciu melomani mogli w Łodzi usłyszeć i zobaczyć, ale i robi wycieczki, ot tak powiedzmy z grubsza, w ostatnie ćwierćwiecze. Książka Z zapisków bywalca jest interesująca, jeżeli chodzi o treść, a napisana z temperamentem recenzenta patrzącego na rzeczywistość ostro i dociekliwie. Trochę jest tu i ploteczek i humoru.

Warto przeczytać tę książkę, aby swoją wiedzę przy jej pomocy uporządkować, a niekiedy własne spostrzeżenia skonfrontować z ocenami profesjonalisty, teoretyka muzyki. Janusz Janyst jako dziennikarz eseista, felietonista, recenzent lubi zapuszczać się na poletka literatury, plastyki, teatru, tańca, obyczaju, filozofii (i, co ciekawe, tonów patriotycznych, również regionalnych, w tej twórczości nie brakuje). Na łamach najnowszej książki też możemy zaobserwować te estetyczne peregrynacje. Potoczysty (nieunikający wszakże retorycznych ozdób) język jest wystarczająco giętki, aby oddać subtelności myśli Autora i nie zniechęcić jednak do poważnego tonu rozważań i wspomnień.


•Janusz Janyst, Łódzka strefa Polihymnii. Z zapisków bywalca. Wydawnictwo Astra,
Łódź 2012