Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Abp Jędraszewski: Dość zbrodni aborcji - idźmy za logiką życia

Mamy ciągle na nowo domagać się zmiany ustaw, które tak pięknie brzmią jako kompromis aborcyjny, a które w gruncie rzeczy są prawdziwym zagrożeniem dla naszych jeszcze nienarodzonych, a już żyjących braci i sióstr

- mówił w niedzielę 8 października metropolita krakowski podczas Mszy św. w katedrze na Wawelu, rozpoczynającej II Małopolski Marsz „Rodzinie i życiu - tak!".

 Już na samym początku swojej homilii abp Jędraszewski zaznaczył, że Bóg nieustannie wychodzi naprzeciw człowiekowi, by go ratować, wydźwignąć z upadku, a także, by pokazać te perspektywy życia, jakie przynależą każdej istocie stworzonej na Boży obraz i podobieństwo. Zaznaczył, że w tym nieustannym wychodzeniu ku człowiekowi, zderzają się ze sobą dwie logiki - logika tego świata i logika Bożej miłości.

Zdaniem metropolity, to właśnie miłość Boga sprawiła, że zesłał On na ziemię swojego jedynego Syna, co z perspektywy ziemskiej logiki, mogłoby wydawać się nieroztropne.

Zaryzykował swoim Synem. Dał jako stawkę tego ryzyka nie tylko życie swojego Syna, ale także własne ojcowskie cierpienie. Ale zaryzykował w imię tej nieskończonej ufności, jaką ma do człowieka - mówił arcybiskup.

Zauważył również, że logika Bożej miłości stanowi wielkie wyzwanie dla świata, który tak często jest wiarołomny i który ucieka się do przemocy zwłaszcza wobec słabszych i bezbronnych.

- Przecież podstawowym kryterium człowieczeństwa jest to, czy jesteśmy stróżami tego, którego Bóg obok nas postawił. Czy jesteśmy zatroskani o los i życie tego, którego Bóg nam dał. Nie można inaczej patrzeć na każde poczęte życie, niż na wielki dar Boga - tłumaczył.

Zaznaczył też, że współcześni ludzie często zawodzą ufność Boga, z jaką On posyła na ziemię swoje dzieci. Zdaniem metropolity, świat bardzo często nie szanuje niewinnego, bezbronnego dziecka w imię praw, które ludzie sobie przypisują dla własnej realizacji.
- Logika tego świata pełnego egoizmu i przemocy zderza się z logiką Boga, który jest miłością i który stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo po to, by kochał tak jak On, ryzykując niekiedy sobą i swoją miłością, aby innych ocalić - zauważył metropolita.

Dodał, że nie są to rozważania jedynie teologiczne. Również współcześni ludzie doświadczają na co dzień zmaganie się tych dwóch, wspomnianych wcześniej logik.

- To starcie dokonuje się w naszych sercach i w naszych sumieniach, a potem przybiera bardzo określony kształt naszej decyzji - wyjaśnił.

Podkreślał, że - zdając sobie sprawę, jak wielkie i święte jest życie każdego człowieka - nie można zawahać się w imię priorytetów tego świata i wybierać tego, co wydaje się w danym momencie korzystne. - Nie daj Boże, żeby nasze serca stały się z kamienia i wydawały wyrok śmierci na bezbronnych! - przestrzegał.

Zaznaczył też, że obecnie w przestrzeni publicznej toczy się szczególne zmaganie o życie nienarodzonych, naznaczonych chorobą dzieci. Metropolita zauważył, że logika tego świata podpowiada aborcję, za czym kryje się nic innego, jak zbrodnia. Porównał ją do zbrodni, jakie na niewinnych osobach wykonywano w czasie II wojny światowej.

- Kilkadziesiąt lat temu odbywało się to na rampach kolejowych. Dzisiaj w laboratoriach. Ale logika jest ta sama i stawka jest podobna, gdy chodzi o życie naszych braci i gdy chodzi o kształt naszego człowieczeństwa i cywilizacji, o której często z takim bólem Jan Paweł II mówił, że stacza się w kierunku cywilizacji śmierci. Ale ona sama się nie stacza. To ludzie ją tworzą ulegając kłamstwu, małoduszności, przekreślając najbardziej podstawowe reguły solidarności - mówił.

Dodał, że z kolei logika miłości zachęca, by te dzieci przyjąć i otoczyć jeszcze większą troską i miłością. - Jest jedno wielkie zmaganie w naszej ojczyźnie, jakiej logice będą służyły nasze serca i jaka logika będzie działała i kierowała w naszych konkretnych decyzjach - zauważył.

Przekonywał, że Polacy nie mogą się godzić na tak przerażające bezprawie. Ponadto, zdaniem metropolity - niedzielny marsz nieprzypadkowo zbiegł się z obchodzonym tego dnia XVII Dniem Papieskim pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją".

- Mamy iść naprzód, mamy domagać się nieustannie i ciągle na nowo w pełni ludzkiego kształtu życia polskiego narodu. Mamy ciągle na nowo domagać się zmiany ustaw, które tak pięknie brzmią jako kompromis aborcyjny, a które w gruncie rzeczy są prawdziwym zagrożeniem dla naszych jeszcze nienarodzonych, a już żyjących braci i sióstr - apelował.
Na koniec podkreślił raz jeszcze, że nie ma innej drogi niż logika Bożej miłości, a także nie ma innej ścieżki do zbawienia niż Jezus Chrystus.

za: www.fronda.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.