Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Fałszywe teorie o człowieku

Lansowany obecnie fałszywy obraz człowieka, zwierząt i roślin jest elementem szerszego planu walki z Bogiem i tradycyjnym porządkiem świata – ostrzegali prelegenci podczas konferencji naukowej pt. „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś – rok później”.

W czasach, gdy dzieciom nienarodzonym odbiera się prawo do człowieczeństwa, a ludzi chorych i starszych uśmierca, elity polityczne wielu krajów serwują społeczeństwom nowe, jeszcze bardziej postępowe rozwiązania prawne, które mają chronić zwierzęta i rośliny. Jak podkreślała prelegentka sobotniej konferencji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a zarazem publicystka „Naszego Dziennika” Temida Stankiewicz-Podhorecka, sprawa ma drugie, mroczne dno. – Główna walka toczy się dziś nie o drzewko, zgniotka czy wiewiórkę, bo to tylko pretekst. Bój trwa o pieniądze, rząd dusz i władzę nad światem – mówiła krytyk filmowy i teatralny.

Dlaczego więc człowiekowi odbiera się istotę człowieczeństwa, zrównując go ze zwierzęciem lub stawiając go niżej? – Chodzi o przebudowę świata i człowieka, wbrew prawu naturalnemu i naturalnemu porządkowi rzeczy. Według nowego, ateistycznego „porządku”, gdzie nie obowiązują żadne zakazy moralne, a prawo naturalne nie ma już żadnego znaczenia i człowiek jest sam sobie Bogiem, w myśl totalnej wolności. Po cywilizacji chrześcijańskiej nie może pozostać nawet ślad – ostrzegała Temida Stankiewicz-Podhorecka.

Darwin deformuje debatę

Z kolei ks. prof. Tadeusz Guz podkreślał, że ideologicznym ojcem ekoterrorystów jest Karol Darwin ze swoją teorią ewolucji. Co więcej, ta wypaczająca obraz człowieka teoria na stałe wyryła się w polskim systemie edukacyjnym, oddziałując na kolejne pokolenia Polaków. – Ta teza Darwina najbardziej zdeformuje naszą polską debatę na temat pozycji człowieka w Polsce, w sensie przyrodniczym i w Polsce szeroko pojętej – mówił ksiądz profesor. – Nie ulega wątpliwości, że promuje się wiele fałszywych teorii o człowieku, z których ewolucjonizm darwinowski dominuje. Istnieje jeszcze wiele innych teorii ewolucjonizmu. Dlatego myślę, że kreacjonizm również powinien być obecny na uniwersytetach – dodał były minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Wypaczenia ideologiczne przeczące prawdzie są dopiero początkiem budowania nowego ładu. Jej realizacja nie byłaby możliwa bez szeroko zakrojonych działań propagandowych. – W formowaniu nowego człowieka – wbrew prawu naturalnemu i naturalnemu porządkowi rzeczy – wykorzystywane są najróżniejsze przestrzenie naszego życia, w tym przyroda i kultura. I to kultura jest najskuteczniejszym narzędziem wpływu na człowieka. Jest o wiele skuteczniejsza niż polityka. Bo kultura jest „pasem transmisyjnym” niosącym ideologie – akcentowała Temida Stankiewicz-Podhorecka.
Dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR podkreślał, że wobec grożących nam niebezpieczeństw nie można być biernym. – Patrzę na to wszystko, co się wokół dzieje. Patrzę na tę dalszą walkę o niepodległość. Nigdy nie można powiedzieć, że wolność została raz na zawsze zdobyta, tak samo niepodległość. Trzeba ją ciągle zdobywać i myślę, że jesteśmy w takim miejscu historii i na takiej szerokości geograficznej. „Do zwycięstwa zła wystarczy bierność dobrych” – warto to zapamiętać i jednocześnie zrobić rachunek sumienia – mówił dyrektor Radia Maryja.

Impulsem do zapoczątkowania cyklu konferencji „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś” była przypadająca w zeszłym roku setna rocznica objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Ojciec Tadeusz Rydzyk nawiązał więc do treści przekazanych przez Matkę Bożą ludzkości, w których ostrzegała, że błędy ideologiczne będą rozlewać się na cały świat. – Czy ten błąd marksistowski nie rozszerzył się? – pytał dyrektor Radia Maryja.

Prawdziwa wizja człowieka

Niestety, w Polsce również można znaleźć wiele przykładów stawiania zwierząt na równi z człowiekiem bądź nadawania im jeszcze większego znaczenia. Gdy w sejmowej zamrażarce utknął obywatelski projekt „Zatrzymaj aborcję” chroniący dzieci nienarodzone przed okrutną śmiercią, akceptację zyskuje projekt likwidujący polskie, tradycyjne myślistwo, a na uchwalenie czeka ustawa zabraniająca hodowli zwierząt na futra. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. prof. Tadeusz Guz stwierdził, że pierwszym krokiem w naprawie tego stanu rzeczy jest powrót decydentów do prawdziwej wizji człowieka. – Sejm, Senat i prezydent muszą wykazać się mądrością. Są w swoim sumieniu zobligowani do stanowienia prawa godnego człowieka. Prawda naukowa – ta prawdziwa, nie zdeformowana – odkrywa w człowieku widzialnego króla świata, który „ma sobie czynić ziemię poddaną” i panować nad światem zwierząt i roślin. Nie może być niczyjej zgody na redukowanie człowieka do roli zwierzęcia czy rośliny. W historii mieliśmy już przypadki, gdy starano się uprzedmiotawiać Polaków. Kończyło się to tragicznie. Zjednoczona Prawica musi dokonać istotnych korekt w sposobie rozumienia Pana Boga, człowieka, a także świata roślin i zwierząt – powiedział ks. prof. Tadeusz Guz.
Konferencja naukowa pt. „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś – rok później” została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Katedrę Teologii Pastoralnej UKSW. To nie ostatnie spotkanie z tego cyklu. Następne już za rok. Organizatorzy postanowili, że to wydarzenie będzie powtarzane każdego roku, aby wspólnie szukać rozwiązań problemów, które dotykają polską wieś.

Rafał Stefaniuk 

za: https://info2.spes.com.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.