Polecane

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr - Pytania do pytań

12 czerwca Pan Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju przedstawił za pośrednictwem swojego ministra p. Pawła Muchy propozycje 15 pytań do referendum konstytucyjnego, które zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe konsultacje społeczne. Jak zaznaczono w dyskusji, po prezentacji z udziałem mediów, pytania te mają w istocie charakter „koncertu życzeń społeczeństwa”.

Takie ujęcie wskazuje na unikalne w dotychczasowej tradycji politycznej wsłuchiwanie się Głowy Państwa w głosy narodu. To jest bez wątpienia cenne, ale…

Z jednej strony taka formuła może usprawiedliwiać obecność pytania „ Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”)?” Nie wątpię, że wielu Polaków i Polek ma pragnienie ocalenia w postaci konstytucyjnej tego i innych świadczeń na rzecz rodziny. Ale czy można gwarantować taką nienaruszalność? Chodzi mi o to, że gwarancja „nienaruszalności praw nabytych” jest lub może być pewnym hamulcem dla polityki prospołecznej kolejnych rządów.

Uznanie budzi pytanie dotyczące „wzmocnienia w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa”. Natomiast brakuje w tym zestawie pytania o wzmocnienie pozycji małżeństwa, które jest i powinno być … tym, czym jest, to znaczy związkiem kobiety i mężczyzny. A wiemy doskonale, że ta jednoznaczna, cywilizacyjna koncepcja małżeństwa jest dziś kwestionowana. Na przykład przez instytucje i organy Unii Europejskiej. I w takim choćby kontekście warto spojrzeć na dwa pytania -  „Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?” oraz „Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?”

Drugie pytanie zdaje się chronić przed pozytywną odpowiedzią na pierwsze. Niemniej, przyznam, że konstytucyjna gwarancja Polski w UE jest dla mnie problematyczna. Nie dlatego, żebym był eurosceptykiem. Nie, jestem euroentuzjastą, ale staję się rosnącym uniosceptykiem. I nie wiem, czy jest najlepszym momentem gwarantowanie członkostwa w instytucji, która nam ubliża, grozi, straszy, a zarazem sama w sobie śmieszy.

Być może odpowiedzią na te rozterki jest przywołanie dziedzictwa europejskiego, a nie unijnego - „ Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?” Muszę w tym miejscu zdradzić, że w czasie dyskusji nad tymi propozycjami pojawiły się w gronie zabierających głos, opinie w rodzaju po co ruszać temat chrześcijańskiego dziedzictwa? Jednocześnie, mogę zaznaczyć, że w kuluarach były głosy wyraźnie apelujące o węgierski wzór preambuły konstytucyjnej, która jest swoistym narodowym, dumnym wyznaniem wiary.

                                                                           ***

                                  Propozycje pytań referendalnych przestawionych przez Prezydenta RP

    Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej; zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
    Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?
    Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1 mln obywateli?
    Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?
    Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu nienaruszalności praw nabytych takich jak świadczenia 500 plus?
    Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?
    Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?
    Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?
    Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO?
    Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?
    Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?
    Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochrona pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?
    Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP?
    Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?
    Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

kn