Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Biskupi z Europy Środkowej i Wschodniej za odrzuceniem Konwencji Stambulskiej

Istnieje pilna potrzeba powstrzymania ucieczkę młodych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Zachód, a także zmniejszenia różnic w średnich zarobkach między obu tymi częściami naszego kontynentu. Należy również nadal pomagać migrantom i odrzucić Konwencję Stambulską. Zaapelowali o to we wspólnym komunikacie

biskupi 9 krajów wschodnio- i środkowoeuropejskich, którzy 6 i 7 września obradowali w Bratysławie. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował tam jej przewodniczący abp Stanisław Gądecki.

Ogłoszony dziś dokument przypomina, że w ostatnich latach diecezje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej podejmowały wiele działań na rzecz pomocy ofiarom wojen na Bliskim Wschodzie, np. wspólną zbiórkę środków w 2017. Starają się też wspierać odbudowę domów, szpitali, szkół i całych okręgów w tym regionie, aby umożliwić powrót uchodźców do ich krajów. Komunikat podkreśla, że instytucje Kościoła katolickiego intensywnie pomagały również tym uchodźcom i migrantom, którzy przechodzili przez kraje tej części Europy.

Biskupi zaznaczyli następnie, że wielkim problemem dla ich państw jest odpływ ich młodych obywateli za granicę. Trudno nie zauważyć, że główną przyczyną tego zjawiska jest fakt, iż nasze kraje, mimo zespolenia się ze światem zachodnim, w ciągu ostatnich 30 lat nie były dla niego zintegrowanymi ani równowartościowymi partnerami. Różnice w średnich zarobkach między krajami zachodnimi a Europą Środkowo-Wschodnią są nadal ogromne. Niezbędne jest zatem znalezienie innego sposobu integracji naszych państw z Zachodem, który lepiej zapewni jednakową godność tych krajów i ich obywateli – podkreślili biskupi.

Wezwali także rządy swych państw do poświęcenia większej uwagi reformie nauczania i młodym, opuszczającym swe ojczyzny z powodu słabszych warunków socjalnych i szukającym pracy za granicą, bo tam mogą znaleźć większą pewność dla małżeństwa i rodziny. Uczestnicy spotkania w Bratysławie wyrazili ponadto nadzieję, że zbliżający się Synod Biskupów nt. młodzieży i duszpasterstwa powołań przyniesie wiele pożytecznych bodźców dla życia Kościoła.

Zwrócono też uwagę, że społeczeństwu, którego wielu członków ulega konsumpcjonizmowi, coraz bardziej grozi to, że będzie niesprawiedliwe wobec tych, którzy – w duchu współczesnego sposobu myślenia – zdają się być niepotrzebni, gdyż nie są w stanie zwiększać produkcji. Biskupi apelują zatem do osobistości publicznych o zapewnienie właściwych warunków do godnej troski o chorych, starców i żyjących na peryferiach społeczeństwa.

„Należy uczynić wszystko, aby ludzie ci mogli żyć godnie i mimo ograniczeń byli traktowani jako pełnoprawni członkowie społeczeństwa” – podkreślili autorzy oświadczenia. Dodali, że w tym celu niezbędne jest równoprawne postępowanie w stosunkach gospodarczych świata zachodniego z krajami tej części naszego kontynentu.

Komunikat przypomniał, że po upadku „żelaznej kurtyny” [w 1989] Europa radykalnie się zmieniła. Odzyskana wolność krajów wschodnioeuropejskich jest powodem radości, zarazem jednak biskupi są świadomi, że wielu ich współobywateli odczuwa wielką niepewność. Kryzys migracyjny pokazał, że nie jest łatwo przezwyciężyć podziały myślowe i kulturowe między Wschodem a Zachodem, toteż współpraca jest nieunikniona. Nie można pozostawać obojętnym wobec osób, które w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swych rodzin znalazły się w sytuacji zagrożenia swego życia lub cierpią głód i biedę. „Trzeba uczynić wszystko, aby pomóc krajom, z których pochodzą ci ludzie i w ten sposób rozwiązać problemy, wywołane przez migrację” – zaapelowali uczestnicy spotkania.

Wyrazili również zaniepokojenie z powodu szerzenia się ideologii gender, ukrytej m.in. w Konwencji Stambulskiej [z 2011]. Należy dołożyć wszelkich starań, aby Europa powróciła do swych naturalnych i chrześcijańskich korzeni. Jej instytucje, sądownictwo winny przestrzegać autonomii krajów tej części Europy na płaszczyźnie kulturalnej i etycznej.

Niepokojące są ponadto rozstrzygnięcia ponadnarodowe, narzucające – często pośrednio – decyzje sprzeczne z przepisami i kulturą poszczególnych krajów, co powoduje podziały i działa przeciw integracji. Biskupi zażądali od przedstawicieli władz odrzucenia ustaleń ze Stambułu lub wycofania swych podpisów pod nimi.

Kościół katolicki chce przyczyniać się do integracji europejskiej i zmniejszania napięć społecznych – zapewnili hierarchowie. Przypomniawszy zdanie Franciszka, iż „Bóg jest daleki od zła, ale bliski cierpiącym”, podkreślili, że modlą się za każdego, kto przeżywa trudności i chcą nieustannie pomagać wszystkim potrzebującym.

Spotkanie w Bratysławie zakończyło się koncelebrowaną Mszą św. w miejscowej katedrze św. Marcina, której przewodniczył kard. Angelo Bagnasco z Włoch, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy. W obradach uczestniczyli przewodniczący (bądź ich zastępcy) episkopatów z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i Włoch.

Było to czwarte tego rodzaju spotkanie po dwóch podobnych także w stolicy Słowacji i jednym w Budapeszcie.

za: https://ekai.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.