Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Bp Ignacy Dec: Człowiek - ani Bóg, ani zwierzę. Między Marksem a Nietzschem

,,Nowoczesne koncepcje człowieka, zwłaszcza te powstałe w ostatnich dwóch stuleciach, fałszowały obraz bytu ludzkiego, myląc go niekiedy ze zwierzęciem albo z Bogiem. Stąd też możemy mówić o redukcyjnych koncepcjach człowieka oraz o koncepcjach indywidualistycznych i liberalistycznych, które z kolei dokonywały swoistej deifikacji człowieka''

- wskazuje ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki.

O tym hierarcha mówił na XI Międzynarodowym Kongresie ,,Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia'', który odbył się w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

Ks. bp Ignacy Dec wspominał o marksizmie. ,,Głównym nurtem materialistycznym filozofii nowożytnej był marksizm. Miał on być lekarstwem na bolączki XIX i XX stulecia. Jak się potem okazało, lekarstwo okazało się gorsze od choroby. Karol Marks wypracował swoje pomysły filozoficzne na bazie materializmu Ludwiga Feuerbacha i idealizmu dialektycznego Wilhelma Hegela'' - mówił.
,,Tę dialektyczną wizję rzeczywistości przejął od Hegela Marks i zastosował ją do materii, społeczeństwa i do całych ludzkich dziejów. W wyniku tej aplikacji powstał materializm dialektyczny i materializm historyczny. Zdaniem Marksa w społeczeństwie toczy się nieustannie walka grup społecznych, przede wszystkim walka klasy panów i niewolników'' - dodawał świdnicki hierarcha.
Następnie wskazywał na ideologiczne niebezpieczeństwa wyłaniające się z myśli takich filozofów jak Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche i Jean-Paule Sartre.

,,U tych wszystkich myślicieli miał miejsce proces deifikacji człowieka, polegający na przypisywaniu człowiekowi cech boskich. Feuerbach, należący do lewicy hegelowskiej, dokonał w swojej filozofii ubóstwienia człowieka. Zdaniem tego myśliciela, jeśli świadomość człowieka jest miejscem pojawienia się Boga, to należy ją przeanalizować i wówczas dojdzie się do przekonania, że Bóg jest jej wytworem'' - mówił ks. biskup.

,,Ateistyczną linię rozumienia człowieka kontynuował po Feuerbachu Friedrich Nietzsche. Najpierw rozprawił się z ideą Boga, którą uznał za mit. (…) Nietzsche ogłosił więc śmierć Boga, deklarując, że Bóg nie żyje i nigdy nie istniał'' - wskazywał.
,,Następnym ogniwem w procesie deifikacji człowieka w imię negacji Boga jest myśl filozoficzna Jean-Paul Sartre’a (XX w.) Centralną ideą w jego antropologii jest wolność. Sartre twierdzi, że człowiek jest ze swej istoty samą wolnością i dlatego zdolny jest do bycia poza prawdą, dobrem i złem, sam staje się zdolny do ustanawiania nowych prawd i praw'' - dodawał hierarcha przemawiając w Toruniu.

Jak mówił dalej ks. biskup, nieco upraszczając można rzec, że ,,totalitaryzm sowiecki weryfikował zasadność filozofii marksistowskiej, zaś hitleryzm był niesiony ideami wymyślonymi przez Nietzschego''.

za:www.fronda.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.