Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

To łamanie wolności sumienia

Oświadczenie wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w sprawie skandalicznych działań sieci IKEA. Z oburzeniem przyjąłem informację o działaniach sieci IKEA.

Zwolnienie pracownika w związku z wyrażoną przez niego opinią dotyczącą akcji propagującej ideologię LGBT jest w mojej ocenie dyskryminacją i łamie wolność sumienia oraz wyznania. Promowanie ideologii LGBT leży poza sferą obowiązków pracowniczych. Zgodnie z polską Konstytucją oraz kodeksem karnym nikt nie może być zmuszanym do wspierania działań, które uznaje za sprzeczne ze swoim sumieniem czy wyznawaną religią.

Zagraniczne koncerny zobowiązane są do przestrzegania polskiego prawa. Zwolnienie pracownika ze względu na wyznawaną religię czy światopogląd jest w Polsce działaniem bezprawnym. Narusza przepisy prawa pracy (art. 11(3) oraz art. 18(3a) kodeksu pracy) oraz konstytucyjne prawa obywatelskie wolności sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji RP) oraz posiadania i głoszenia poglądów (art. 54 Konstytucji RP). Polacy w swej większości odrzucają agresywną rewolucję ideologiczną, która niszczy naszą tradycję. Jej elementem jest promowanie ideologii LGBT przez sieć IKEA.

Oczekuję, że IKEA nie tylko wycofa się z tej oburzającej decyzji zwolnienia pracownika, ale również przeprosi polską opinię publiczną za swoje niedopuszczalne działania. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wydał polecenie wszczęcia czynności w postaci postępowania sprawdzającego w związku z tymi skandalicznymi wydarzeniami, wskazującymi na możliwość dyskryminacji, naruszenia praw pracowniczych oraz norm chroniących wolność sumienia i wyznania.

Postępowanie będzie się toczyć w kierunku art. 119 kk w związku z art. 194 kk oraz art. 218 kk. Jednocześnie do prokuratury trafiają informacje o kolejnych pracownikach sieci IKEA, którzy wskazują na naruszenie swoich praw przez narzucanie im poglądów, które są sprzeczne z ich sumieniem i wyznaniem. W toku postępowania będzie również badane, czy nie doszło do dalszych nielegalnych działań po stronie sieci IKEA.

dr Marcin Romanowski Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

za:naszdziennik.pl

**
Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP: Skandaliczne naruszenie wolności słowa przez firmę IKEA

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich skomentowało zwolnienie pracownika IKEA za cytowanie Biblii. "Z najwyższym niepokojem i oburzeniem przyjmujemy informacje o działaniach sieci IKEA polegających na zwolnieniu z pracy pracownika w związku z wyrażoną przez niego opinią na temat akcji propagującej ideologię LGBT+" - czytamy w komunikacie CMWP SDP.

 W ocenie CMWP SDP działanie IKEA w skandaliczny sposób narusza konstytucyjne prawa obywatelskie wolności sumienia i wyznania (art. 53 Konstytucji RP) oraz prawo posiadania i głoszenia poglądów (art. 54 Konstytucji RP). "Zgodnie z polską konstytucją oraz kodeksem karnym »nikt nie może być zmuszanym do wspierania działań, które uznaje za sprzeczne ze swoim sumieniem czy wyznawaną religią«" – przypomina Centrum.

Chodzi o pana Tomasza, który wytoczył firmie IKEA proces za zwolnienie go z pracy. Wypowiedzenie otrzymał po tym, jak odmówił udziału w ideologicznej akcji sieci pt. "Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas". Taki tytuł nosił też artykuł, który kierownictwo firmy nakazało przyswoić pracownikom. "Na firmowym forum internetowym (pracownik - red.) wyraził swoją krytyczną opinię na temat tej akcji. W swojej opinii cytował fragmenty Pisma Świętego. Ta wypowiedź stała się przyczyną wypowiedzenia jego umowy o pracę. Jak informują media, także osoby, które »polubiły« jego wpis na forum, zostały ukarane upomnieniem" – opisuje sytuację CMWP SDP.

Organizacja zwraca uwagę na to, że wedle potwierdzonych informacji medialnych faktyczną przyczyną zwolnienia pracownika było wyrażenie poglądów i wartości katolickich. "W ocenie CMWP SDP wiele wskazuje na to, iż pracownik ten został ukarany za opublikowanie swojej opinii, co w jednoznaczny sposób narusza fundamentalną dla każdego demokratycznego państwa zasadę wolności słowa" – pisze dr Jolanta Hajdasz w imieniu CMWP SDP, które ma objąć monitoringiem działania wszystkich instytucji zajmujących się tą sprawą.

"CMWP SDP zapowiada wsparcie pracownika firmy Ikea, który poniósł dotkliwe konsekwencje z powodu publicznego wyrażenia swoich poglądów religijnych, w jego sporze z pracodawcą" – podsumowuje dr Hajdasz w komunikacie.

za:dorzeczy.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.