Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr-Wojna o kobietę

Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to absolutnie nadzwyczajna i ostateczna proklamacja godności człowieka, godności kobiety. Maryja – jak wyznajemy – z duszą i ciałem, czyli w całym swoim integralnym człowieczeństwie, została wzięta do nieba, do chwały wiecznej.

To jest wskazanie ostatecznego celu, sensu ludzkiego życia. Jego spełnienia, które zawiązuje się w historii ziemskiej i otwiera się na nieskończoność, na wieczność. Droga do wniebowzięcia jest drogą poprzez ziemię, historię, kulturę. Jest drogą, którą przeszła Maryja z Nazaretu poprzez swoje macierzyństwo, poprzez poród w bardzo trudnych warunkach, poprzez przymusową emigrację, poprzez obecność w świątyni, poprzez codzienność życia w Nazarecie, poprzez to niewypowiedziane, a tak oczywiste niepokoje matczynego serca obserwującego dramatyczne wydarzenia z życia Syna, poprzez obecność pod krzyżem, poprzez wreszcie obecność w Wieczerniku Zesłania.

Maryja jest ikoną człowieczeństwa, jest ikoną nade wszystko kobiecości. Ukazuje prawdę o kobiecie, o jej powołaniu.

Ta prawda od kilkudziesięciu lat jest niszczona w sposób perwersyjny. Simon de Beauvoir, autorka „Drugiej płci” kultowej książki feministek i genderystek, eks-katoliczka, partnerka Sartre’a pisze w swojej książce: „Nikt się nie rodzi kobietą, ale raczej się nią staje. Ani nie biologiczny, nie socjologiczny, nie ekonomiczny los determinuje figurę, jaką ludzka samica prezentuje sobą w społeczeństwie;  to cała cywilizacja produkuje te stworzenie, które jest czymś pośrednim między samcem a eunuchem, a które określa się jako samicze”.

Amerykańska żydowska apostatka, komunistka, Sulamith Firestone z kolei twierdzi: „Tak jak aby zapewnić eliminację klas gospodarczych potrzeba buntu podklasy (proletariatu) oraz, w tymczasowej dyktaturze, ich zdobycie środków produkcji, tak też aby zapewnić eliminację klas płciowych potrzeba buntu podklasy (kobiet) oraz zdobycie kontroli nad reprodukcją: nie tylko pełne zwrócenie kobietom własności ich ciał, ale również (tymczasowe) zdobycie kontroli nad ludzką rozrodczością – nowa biologia populacji jak również społeczne instytucje zajmujące się rodzeniem dzieci oraz ich wychowywaniem. I tak jak ostatecznym celem rewolucji socjalistycznej nie była tylko eliminacja gospodarczych przywilejów klasowych, ale samych gospodarczych różnic klasowych, tak też ostatecznym celem rewolucji feministycznej musi być, odwrotnie niż w przypadku pierwszego ruchu feministycznego, nie tylko eliminacja męskich przywilejów, ale różnic między płciami”.

Przywołuję te dwa cytaty, bo one odsłaniają coś bardzo ważnego, Wojna jaka się toczy to wojna o godność kobiety, to wojna o wartość prokreacji, to wojna o przyszłość społeczeństw i narodów. To wojna, w której centrum jest – kobieta. Jej godność, powołanie, przeznaczenie, Nie jest przypadkiem to, że atak „czerwonej zarazy” godzi w wizerunek Maryi. To konsekwencja głównego nurtu tej wojny. I trzeba tego być świadomym.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.