Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

CMWP SDP protestuje przeciwko wyrokowi ws. Cenckiewicza

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko wyrokowi Sądu Okręgowego w Szczecinie, zgodnie z którym historyk i publicysta dr hab. Sławomir Cenckiewicz ma zostać ukarany za za wpis w mediach społecznościowych dotyczący posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa.

Sławomir Cenckiewicz na przeprosić polityka i wpłacić pięć tysięcy złotych na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych za podanie tzw. mema na swoim koncie w mediach społcznościowych.  Tekst  oświadczenia z przeprosinami  ma być dostępny przez sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Poseł PO Sławomir Nitras wytoczył Sławomirowi Cenckiewiczowi proces cywilny w związku z wpisami, które opublikował on w 2016 roku na portalu Twitter. Wg sądu jeden z memów opublikowanych przez Cenckiewicza miał sugerować, że poseł popełnił przestępstwo podczas wykonywania  swojego mandatu.
 

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie budzi zdecydowane zdumienie i  sprzeciw, ponieważ  zastosowane w tym przypadku sankcje  są całkowicie nieadekwatne do popełnionego czynu i nie uwzględniają specyfiki publicznych wypowiedzi w medium społecznościowym, jakim jest twitter.  Publikując na jego łamach każdy ma prawo przedstawiać  – nawet skrajnie złośliwie – swój osobisty punkt widzenia. Charakterystyczna dla twittera ograniczona do minimum objętość tekstu wymusza na użytkownikach formułowanie prostych i jednoznacznych przekazów,  które mają często umowny, ironiczny charakter – informuje Centrum.
 

W związku z powyższym CMWP SDP przypomina, że wolność słowa i prasy podlega szczególnej ochronie zarówno na gruncie krajowego, jak i międzynarodowego porządku prawnego. Art. 14 Konstytucji RP stanowi, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, każdy ma prawo do swobody wypowiedzi, które obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Jak wielokrotnie podkreślał Europejski Trybunał Praw Człowieka, swoboda wypowiedzi jest jednym z filarów demokratycznego społeczeństwa. Bez wolnej prasy i możliwości swobodnego wypowiadania się w przestrzeni publicznej społeczeństwo demokratyczne nie istnieje – czytamy w oświadczeniu.
 
Opisana powyżej praktyka sądowa budzi więc skrajne zdziwienie, nie sposób bowiem przyjąć, by wskazane wyżej orzeczenie miało się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa – uważa CMWP.

za:www.tysol.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.