Polecane

Najważniejsza decyzja Polaków

Całe społeczeństwo, polskie państwo, jego instytucje będą musiały uznać albo jako ostateczne decyzje Trybunału Konstytucyjnego, albo jako ostateczne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE.
Zgodnie z polską konstytucją najwyższym sądem rozstrzygającym spory co do zgodności z prawem jest Trybunał Konstytucyjny.

Prawem kaduka TSUE ustanowił siebie ponad polską konstytucją, a przez to też ponad polskim TK i polskim narodem.
Oczywiście decyzje TSUE w tej sprawie nie obowiązują i nie mogą obowiązywać, bo nigdy nie było zgody polskiego państwa ani społeczeństwa, jakiejkolwiek polskiej instytucji na takie działanie.

Nie zmienia to faktu, że niepodległość można utracić pomimo tego, że decyzje są bezprawne.

Właśnie takimi bezprawnymi decyzjami próbuje się nam odebrać zdolność do decydowania o swoim losie i losie całego narodu.

Nie chodzi tylko o suwerenność państwa, ale o to, czy wyrażona w demokratycznych wyborach wola społeczeństwa będzie ostateczną decyzją, czy też ktoś z zewnątrz może ją podważać na podstawie nieistniejących zresztą praw.

Tomasz Sakiewicz

za:niezalezna.pl