Polecane

Komisja zdecydowała ws. ustawy medialnej. Przyjęto poprawkę Kukiz’15

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła dziś z poprawkami projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji proponowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zaakceptowano m.in. poprawkę Kukiz’15, odrzucono natomiast poprawkę Porozumienia.

Posłowie Mirosław Suchoń (Polska 2050), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Iwona Śledzińska-Katarasińska (KO) i Jarosław Rzepa (KP-PSL) wnosili o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek został odrzucony. Za jego odrzuceniem zagłosowało 16 posłów, 12 posłów wniosek poparło, a jeden wstrzymał się od głosu.

Komisja odrzuciła też wniosek poseł Urszuli Augustyn z Koalicji Obywatelskiej o przeprowadzenie debaty publicznej. Przeciwko wnioskowi było 16 posłów, 12 posłów zagłosowało za przeprowadzeniem debaty i jeden się wstrzymał.

Poseł Marek Suski w czasie debaty zwracał uwagę na konieczność zabezpieczenia polskiego rynku medialnego. Wskazał, że proponowana nowelizacja zakłada jedynie doprecyzowanie obowiązujących już regulacji. W obowiązującej ustawie o radiofonii i telewizji, podkreślił, jest zapis, że media działające na podstawie koncesji mogą być w posiadaniu kapitału zagranicznego do poziomu 49 proc.

- „Problem polegał na tym, że te przepisy były nieprecyzyjne, można było je różnie interpretować” mówił. „Ten projekt ma na celu doprecyzowanie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie ze strony KRRiT w kwestii wejścia na nasz rynek dowolnych przedmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym podmiotów państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego” - wyjaśniał.

Polityk zwrócił przy tym uwagę na nasilające się ostatnio ataki wymierzone w Polskę, mogące być elementem wojny informacyjnej.

- „Nie jest wykluczone, że wrogie kraje mogłyby wejść do Polski wykupując jakieś media i szerzyć nieprawdę w naszym obszarze informacyjnym”-podkreślił.

Proponowane zmiany w ustawie medialnej mają uchronić Polskę przed tym zagrożeniem. Zwrócił też uwagę, że podobne, a nawet bardziej restrykcyjne przepisy obowiązują również w innych państwach Unii Europejskiej.

Komisja przyjęła poprawkę zgłoszoną przez Marka Suskiego, która zakłada m.in. dodanie do artykułu 40. zapisu, że „przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że osoba taka nie jest zależna, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.

Przyjęto też poprawkę Kukiz’15, która wyklucza możliwość wykupu mediów prywatnych przez spółki Skarbu Państwa. Odrzucono natomiast poprawkę Porozumienia, w myśl której nowe przepisy nie dotyczyłyby państw OECD, w tym USA.

Za przyjęciem projektu z uwzględnionymi w czasie posiedzenia poprawkami głosowało 16 posłów, przeciw było 12, a jeden się wstrzymał.

za:www.fronda.pl