Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Kościół o mediach

Ojciec Święty o korzystaniu z mediów

Benedykt XVI: Nowa generacja środków audiowizualnych, takich jak: zdjęcia, wideo, animacje, blogi, strony web, stanowi nieznane dotychczas narzędzie przydatne także w ewangelizacji i katechezie
Kapłani, nie zaniedbujcie mediów!

Ojciec Święty wezwał kapłanów do mądrego korzystania w posłudze głoszenia Ewangelii z możliwości, jakie daje współczesna komunikacja. - Niech Pan uczyni z was zapalonych głosicieli Dobrej Nowiny także na nowej agorze, jaką tworzą dzisiejsze środki przekazu - zaapelował Benedykt XVI w Orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papieskie przesłanie zostało tradycyjnie ogłoszone w Watykanie z okazji obchodzonego 24 stycznia liturgicznego wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

Papież w orędziu nawiązał do hasła obchodów tegorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu: "Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa". Przypomniał, że nowoczesne środki przekazu są dobrym narzędziem w ewangelizacji i mogą pełnić coraz istotniejszą rolę w duszpasterstwie. Jednocześnie zauważył, że "cyfrowy świat" stanowi często zagrożenie dla kapłanów, gdyż może on zostać wykorzystany do autopromocji. Tymczasem głównym zadaniem księdza jest głoszenie Chrystusa.
- Tegoroczne orędzie nie jest adresowane wprost do świeckich dziennikarzy, ale do kapłanów, którzy są dziennikarzami, i do tych, którzy nimi nie są, ale wykorzystują media w swojej działalności. Trwa bowiem Rok Kapłański - zwraca uwagę w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" o. Jan Maria Szewek OFMConv, jeden z twórców portalu www.franciszkanie.pl. - Ojciec Święty w świecie cyfrowym widzi miejsce na duszpasterstwo. Namawia, aby "zaprząc media w służbie Słowa" - stwierdza franciszkanin.
Ojciec Święty w swym przesłaniu podkreśla, że duszpasterstwo świata cyfrowego musi ukazywać ludziom naszych czasów oraz zagubionej dzisiejszej ludzkości, że Bóg jest blisko, że w Chrystusie wszyscy należymy do siebie nawzajem. Zwraca jednocześnie uwagę, że głównym zadaniem kapłana jest i pozostanie głoszenie Słowa Bożego. "Zadaniem kapłanów - napisał Ojciec Święty - jest umiejętna obecność w świecie cyfrowym przy stałej wierności orędziu ewangelicznemu, ażeby pełnić swoją rolę animatora wspólnoty". Środki te sprawiają, że odpowiedzialność za przepowiadanie "nie tylko wzrasta, ale staje się coraz pilniejsza oraz wymaga bardziej umotywowanego i skuteczniejszego zaangażowania". Papież wzywa kapłanów, aby angażowali się duszpastersko w media, by wykorzystywać je w służbie Słowu. Benedykt XVI podkreślił, że media elektroniczne stanowią wielką szansę dla wierzących, a "żadna droga nie powinna i nie może być zaniechana przez tego, kto chce być coraz bliższy człowiekowi".
W czasie watykańskiej prezentacji papieskiego orędzia ks. abp Claudio Maria Celli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, zwracał uwagę, że Ojciec Święty Benedykt XVI ma "pozytywny stosunek" do mediów, a przypisywana mu czasem przez prasę "naiwna wizja" świata środków przekazu nie odpowiada prawdzie. Ksiądz arcybiskup ujawnił, że uruchomioną w maju ubiegłego roku przez Watykan papieską stronę internetową Pope2you w okresie Świąt Bożego Narodzenia odwiedziło dwa miliony osób, a setki tysięcy - w tym także niewierzący - wysłało Benedyktowi XVI życzenia. Pobrano też 70 tys. kart świątecznych z wizerunkiem Papieża.
44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w Polsce obchodzony będzie 19 września.
Małgorzata Pabis

Ważne narzędzia
Ojciec Jan Maria Szewek OFMConv, jeden z twórców portalu www. franciszkanie.pl:
Benedykt XVI środki społecznego przekazu uważa za coraz "ważniejsze i użyteczniejsze". Papież w świecie cyfrowym widzi miejsce na duszpasterstwo. Zwraca uwagę, że media dają nowe, szczególne możliwości, że otwierają one nieograniczone perspektywy. Namawia wręcz, aby "zaprząc media w służbie Słowa". Ważne jest to papieskie przypomnienie księżom i zakonnikom, że pierwszorzędnym zadaniem kapłana, także w mediach, jest głoszenie Chrystusa.
not. MP

Potrzebne jest nasze zaangażowanie
Ksiądz Andrzej Lubowicki, koordynator portalu społecznościowego www.MlodziTejZiemi.pl
Internet stanowi źródło wiedzy i swoiste narzędzie, z którego korzysta prawie każdy z nas. Dlatego też stworzenie przestrzeni dla młodzieży i obecność w niej duszpasterzy jawi się jako konieczność niesiona duchem czasu! Grupa młodych ludzi zainspirowana słowami Jana Pawła II wyszła z pomysłem stworzenia narzędzia komunikacyjnego dla grup, ruchów, stowarzyszeń, wspólnot, organizacji, które skupiają młodzież utożsamiającą się z wartościami katolickimi. Od kilku miesięcy tworzymy więc stronę www.MlodziTejZiemi.pl. Jest to portal społecznościowy. Dzięki niemu pragniemy integrować środowisko młodzieży katolickiej i budzić młody laikat do działalności apostolskiej. Aby to narzędzie mogło dobrze funkcjonować, potrzebne jest zaangażowania nas wszystkich.
not. MP

za: NDz z 25.01.10 Dział; Wiara Ojców (kn)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.