Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Kościół o mediach

Benedykt XVI: Dla katolika internet jest jak „dziedziniec pogan” w świątyni jerozolimskiej

- Drodzy przyjaciele, również w Sieci jesteście powołani, by być «animatorami wspólnot». Starajcie się «torować drogi prowadzące do Słowa Bożego» i zwracać szczególną uwagę na tych, którzy «są zniechęceni, a w sercu mają pragnienie absolutu i nieprzemijającej prawdy» - mówił Ojciec Święty do uczestników włoskiego kongresu o mediach.

Na ogromne poszerzenie horyzontów społecznego przekazu wskazał Papież, spotykając się z 6 tys. uczestników kongresu o chrześcijańskim świadectwie w świecie cyfrowym, zorganizowanego przez włoski episkopat. Papież zwrócił uwagę, że przy niespotykanej dotąd konwergencji mediów tworzą też one nowe podziały i zwiększają niebezpieczeństwo relatywizmu intelektualnego i moralnego, sprowadzania prawdy do gry opinii, upokarzania intymności osoby.

Benedykt XVI przytoczył słowa swej ostatniej encykliki Caritas in veritate, że media „mogą stać się okazją do humanizacji nie tylko wtedy, gdy dzięki rozwojowi technologicznemu stwarzają większe możliwości komunikacji i informowania, ale przede wszystkim wtedy, gdy ich organizacji i celom przyświeca obraz osoby i dobra wspólnego, odzwierciedlający jej uniwersalne wartości. Muszą one skoncentrować się na promocji godności osób i narodów”. Misją Kościoła jest wnoszenie ducha w nieprzerwany przepływ komunikacyjny Sieci.

„Zadaniem każdego wierzącego, który pracuje w mediach, jest «ułatwianie nowych spotkań, gwarantowanie odpowiedniej jakości ludzkich relacji oraz troszczenie się o osoby i ich prawdziwe potrzeby duchowe; ukazywanie ludziom żyjącym w naszych cyfrowych czasach znaków potrzebnych do rozpoznania Pana» (orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Społecznego Przekazu 2010). Sieć może stać się w ten sposób czymś jak «dziedziniec pogan» w świątyni jerozolimskiej, gdzie jest « miejsce również dla tych, którzy Boga jeszcze nie znają» (tamże)”.
MaRo/RV

za: fronda.pl   * Kategoria: Kościół,  * niedziela, 25 kwietnia 2010 11:23 (kn)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.