Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Kościół o mediach

Benedykt XVI. Dziennikarze szukajcie prawdy

Do szukania prawdy pełnym zaangażowania umysłem i sercem, przy pomocy profesjonalizmu i kompetencji wzywa dziennikarzy katolickich Benedykt XVI, który przyjął na audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie przedstawicieli mediów katolickich, kończących 7 października czterodniowe obrady w Rzymie. Papież zwrócił uwagę, że dzisiejszy świat mediów przechodzi głęboką przemianę, a rozwój nowych technologii, a zwłaszcza coraz szersza wielomedialność, zdaje się poddawać w wątpliwość rolę tych bardziej tradycyjnych i ustabilizowanych już środków przekazu, do których należy zwłaszcza prasa. Szczególnie chodzi tu o prasę katolicką, której poświęcony jest ten kongres, co wynika z dwóch aspektów: z jednej strony z samej specyfiki prasy, „a więc słowa pisanego” oraz jego aktualności i skuteczności w społeczeństwie z coraz większą liczbą anten, satelitów itp., „które stały się niemal symbolami nowego sposobu komunikowania się w epoce globalizacji”. Z drugiej strony przymiotnik „katolicki” wskazuje na wypływającą z niego odpowiedzialność dochowania wierności codziennemu kroczeniu drogą prawdy w sposób wyraźny i zasadniczy – przypomniał Ojciec Święty.

Zwrócił uwagę, że dziennikarze katoliccy winni poszukiwać prawdy pełnym zapału umysłem i sercem, ale także dzięki swemu profesjonalizmowi jako pracownicy kompetentni i wyposażeni w odpowiednie i skuteczne środki. Staje się to jeszcze ważniejsze w obecnym okresie historycznym, który od samego dziennikarza jako pośrednika w szumie informacyjnym wymaga głębokiej przemiany.

Dziś na przykład coraz ważniejszy staje się świat obrazów wraz z rozwojem nowych technologii, które zawierają w sobie elementy zarówno pozytywne, jak i negatywne – przestrzegł biskup Rzymu. Wyjaśnił, że niebezpieczeństwo kryje się w tym, że obraz może stać się czymś niezależnym od rzeczywistości i tworzyć świat wirtualny z różnymi tego skutkami, z których pierwszym jest ryzyko zobojętnienia na prawdę. Nowe technologie mogą bowiem prowadzić do wymieszania prawdy i kłamstwa, do mylenia rzeczywistości z tym, co wirtualne.

Ponadto samo przyjmowanie wiadomości, radosnej lub smutnej, może być postrzegane jako widowisko a nie okazja do refleksji – stwierdził papież. Dodał, że szukanie dróg wiodących do prawdziwej promocji człowieka schodzi wówczas na drugi plan, gdyż wydarzenie jest ukazywane głównie w celu wzbudzenia emocji. Wszystko to stanowi „dzwon alarmowy, wzywając do zastanowienia się nad zagrożeniem, że czynnik wirtualny oddala od rzeczywistości i nie pobudza do szukania prawdy” – zaznaczył gospodarz spotkania.

Zauważył, że w tym kontekście prasa katolicka jest na nowo wezwana do dogłębnego wyrażenia swych możliwości i codziennego potwierdzania swej niepodważalnej misji. Kościół dysponuje tu elementem, ułatwiającym ją z chwilą, gdy wiara chrześcijańska ma wspólną z komunikowaniem się podstawę: pokrywanie się środka z przesłaniem. Syn Boży, czyli Słowo Wcielone, jest i orędziem zbawienia i środkiem, przez który ono się urzeczywistnia. Nie jest to tylko idea, ale rzeczywistość będąca do przyjęcia dla wszystkich, łącznie z tymi, którzy będąc głównymi postaciami w całej złożoności świata, są w stanie dochować uczciwości intelektualnej, właściwej „maluczkim” z Ewangelii.

Kościół – mistyczne Ciało Chrystusa, obecny jednocześnie wszędzie, przyczynia się do ustanawiania coraz bardziej braterskich i coraz bardziej ludzkich stosunków, stając się miejscem wspólnoty między wierzącymi oraz znakiem i narzędziem powołania wszystkich do wspólnoty. Jego siłą jest Chrystus i w Jego imieniu „ściga” on człowieka na drogach świata, aby wybawić go od „mysterium iniquitatis” – zaznaczył Ojciec Święty. Zauważył, że prasa bardziej bezpośrednio niż jakikolwiek inny środek przekazu przypomina o wartości słowa pisanego. Słowo Boże dotarło do ludzi i zostało przekazane także nam za pośrednictwem Biblii. Słowo pozostaje narzędziem podstawowym i w pewnym stopniu konstytutywnym komunikacji, jest ono dziś wykorzystywane w różnych formach i nawet w tzw. „cywilizacji obrazkowej” zachowuje całą swoją wartość – dodał mówca.

Na zakończenie przypomniał, że zadaniem prasy katolickiej jest „pomaganie człowiekowi współczesnemu w ukierunkowywaniu się na Chrystusa – jedynego Zbawiciela i zapalanie w świecie płomienia nadziei, aby żyć dzisiaj godnie i odpowiednio budować przyszłość”. Dlatego dziennikarze powinni nieustannie odnawiać swój osobisty wybór na rzecz Chrystusa, korzystając z tych zasobów duchowych, których myślenie światowe nie docenia, „podczas gdy są cenne, a nawet niezastąpione” – zaapelował papież.

W audiencji wzięli udział delegaci na Kongres, przybyli z 85 krajów, oraz kierownictwo Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu z jej przewodniczącym abp. Claudio M. Cellim na czele. To właśnie ta dykasteria watykańska zorganizowało to światowe spotkanie prasy.


kg (KAI)/ms autor: RN data: 2010-10-07 16:28:00

za: http://www.radioniepokalanow.pl/shrnmain.php?st=1&dzial=21

Copyright © 2017. All Rights Reserved.