Kościół o mediach

Jan Paweł II do dziennikarzy

W 1984 roku - papieskie orędzia Jana Pawła II na światowy dzień środków społecznego przekazu przyjmują formę gorącego apelu kierowanego przede wszystkim do dziennikarzy. Ojciec Święty zwrócił się do nich w przejmujących słowach:

"Pracujący w dziedzinie środków przekazu, wzywam Was:

- byście nie przedstawiali człowieka w sposób okaleczony i zniekształcony, człowieka zamkniętego na prawdziwe ludzkie wartości!

- byście dawali miejsce temu, co transcendentne, temu, co czyni człowieka bardziej człowiekiem!

- byście nie drwili z wartości religijnych, nie pomijali ich, nie interpretowali na podstawie ideologicznych schematów!

- byście przekazywali Wasze informacje, opierając się na kryteriach prawdy i sprawiedliwości, i poczuwali się do obowiązku sprostowania i naprawienia błędu, gdy zdarzy się Wam go popełnić!

- byście nie szerzyli zepsucia w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży, przez pokazywanie z uporem i natarczywością obrazów zła, przemocy, upadku moralnego, poprzez ideologiczne manipulowanie i sianie niezgody!

Trzeba, byście Wy wszyscy, ludzie środków społecznego przekazu, byli świadomi, że rozpowszechniane przez Was wiadomości docierają do mas, które są masami tylko ze względu na liczebność tworzących je ludzi, z których każdy jest człowiekiem, konkretną i niepowtarzalną osobą i jako osoba musi być uznany i szanowany. Biada temu, przez kogo dokonuje się zgorszenie, przede wszystkim wśród najmniejszych"