Kościół o mediach

Różne dokumenty kościelne nt. mediów

1. Sobór Watykański II- Dekret o środkach spolecznego przekazywania myśli (Inter mirifica, 1963)
2. jw. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim (Gravissimum educationis, 1965)
3.Jan Paweł II - przemówienie w siedzibie UNESCO (1988)4.Jan Paweł II - Adhortacja o powołaniu i misji świeckich w Kościele i swiecie (Christifideles laici, 1988)
4.Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego - Wskazania w sprawie formacji przyszłych kapłanow w dziedzinie środków przekazu (Orientations, 1986)
5.Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu- Instrukcja duszpasterska: Zjednoczenie i postęp (Communio et progressioa, 1971)
6. jw. Instrukcja duszpasterska: U progu nowej ery (Aetatis novae, 1992)


zob też : http://www.izajasz.pl/dk,1,,kosciol_a_internet.html