Sąd nareszcie zajmie się feministką z prowokacji w kościele Św. Anny!

Wszystko wskazuje na to, że feministki, które dopuściły się prowokacji podczas mszy w kościele Św. Anny w Warszawie wreszcie spotka zasłużona kara.  A przynajmniej jedną z nich. Przeciw Annie Zawadzkiej, znanej feministce i działaczce proaborcyjnej, wpłynęło oskarżenie do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście.

Oskarżenie dotyczy przestępstwa z artykułu 195, paragraf 1:

„Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

W trakcie mszy, podczas której odczytany został list biskupów dot. aborcji, ostentacyjnie zaczęły wychodzić z niego kobiety. Była to zwyczajna ustawka. Jedną z feministek, które w niej wzięły udział była właśnie Anna Zawadzka. W związku z zajściem zawiadomienie do prokuratury złożył poseł PiS, Stanisław Pięta. Dziś otrzymał on zawiadomienie o tym, że do Sądu przesłany został akt oskarżenia Zawadzkiej:

za:www.fronda.pl/a/sad-nareszcie-zajmie-sie-feministka-z-prowokacji-w-kosciele-sw-anny,87001.html