Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Zamach na życie

Organizacja Narodów Zjednoczonych zamierza uznać „prawo” do aborcji i eutanazji za wynikające z prawa do życia Jedno z ciał organizacji zajmujące się prawami człowieka planuje wydanie oficjalnej interpretacji, tzw. ogólnego komentarza do zapisów międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 1966 roku. Obowiązuje on 169 państw, w tym Polskę.

Zapis art. 6 par. 1 nie powinien budzić żadnych wątpliwości: „Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia”. Kolejne paragrafy odnoszą się do ludobójstwa i kary śmierci.
Komitet praw człowieka, który ma stać na straży przestrzegania paktu, planuje wydanie takiej interpretacji zapisu o ochronie życia, by nie tylko wykluczyć z przysługującej ochrony nienarodzone dzieci i osoby chore, ale wręcz uznać, że w ramach prawa do życia istnieje „prawo” do aborcji i eutanazji. Oznaczałoby to zalecenie powszechnej legalizacji tych naruszeń prawa naturalnego. Komitet od dwóch lat pracuje nad nową „definicją prawa do życia” i obecnie zmierza do końcowych ustaleń, które przejmą formę „komentarza” wydanego przez ONZ. – Przyjęcie tego komentarza jest planowane po 6 października. Do tego czasu państwa i organizacje pozarządowe mogą przesyłać swoje opinie.

Nieoficjalnie wiadomo, że wśród członków komitetu nie ma jednomyślności, więc trudno przewidzieć, co będzie ogłoszone po 6 października. Niestety, dotychczasowa tendencja wskazuje na zamiar wkomponowania w interpretację art. 6 paktu praw, których w nim nie ma, czyli rzekomego „prawa” do aborcji, eutanazji i tzw. wspomaganego samobójstwa – wyjaśnia mec. Rozalia Kielmans-Ratyńska, analityk Instytutu Ordo Iuris. Komitet ONZ składa się z 18 osób wybieranych przez państwa, które ratyfikowały pakt. Jego przewodniczącym jest obecnie Yuji Iwasawa z Japonii.
/.../
Uznając, że dostęp do aborcji wynika z prawa do zycia, Komitet praktycznie wzywa wszystkie państwa świata do legalizaci aborcji na życzenie bez żadnych ograniczeń.
/.../

Piotr Falkowski

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/swiat/189357,zamach-na-zycie.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.