Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

List otwarty byłego posła Witolda Tomczaka

Publikujemy list otwarty byłego posła Witolda Tomczaka, w którym wytyka on obecnie urzędującemu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie – dokładnie temu samemu, co niegdyś złapał zmiecioną przez wiatr konsekrowaną Hostię – brak reakcji na prezentowanie w Polsce bluźnierczego spektaklu „Klątwa”

oraz wiele innych przejawów profanowania katolickich świętości.

Kępno, dnia 19 października 2017 r.
Witold Tomczak
Lekarz
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1997 – 2009

                                                                                            LIST OTWARTY

Pan Dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

13 marca 2017 r. skierowałem do Pana list z prośbą o reakcję na publiczną, bluźnierczą zniewagę osoby Świętego Jana Pawła II przez autorów i realizatorów spektaklu “Klątwa” wystawianego na polskich scenach. Zwróciłem się również z prośbą do Pana Prezydenta o zastosowanie wobec mnie prawa łaski, po wyroku sądowym uznającym mnie za winnego, w związku z obroną godności Ojca Świętego Jana Pawła II znieważonego w 2000 r. w Galerii Narodowej Zachęta. Akt łaski miałby charakter symboliczny, niejako wymazujący niechlubne decyzje prokuratury i sądów, które poprzez akt oskarżenia i wyroki uznały za naganne i skarciły moje zachowanie w Zachęcie, polegające na odrzuceniu głazu przygniatającego postać Papieża-Polaka. Zdecydowałem się na ten krok po wcześniejszych, bezskutecznych działaniach parlamentarnych.

Panie Prezydencie!

Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi na mój list do Pana. Sprawa ta bulwersuje i niepokoi wielu Polaków, o czym świadczą listy i apele kierowane do Pana Prezydenta. Bardzo cenna i głęboka analiza antypolskich i antykatolickich działań w sferze kultury została przedstawiona w artykule pani redaktor Małgorzaty Rutkowskiej pt. “Złota międzynarodówka”, zamieszczonym w Naszym Dzienniku z 14-15 października 2017 r. Oto jego fragment: “Dziś pasem transmisyjnym ideologii masońskiej jest przede wszystkim kultura, a właściwie antykultura. Symbolem bluźnierczego kierunku zmian stała się rzeźba przywalonej kamieniem postaci Świętego Jana Pawła II, autorstwa włoskiego rzeźbiarza Cattelana, prezentowana w 2000 r. w Zachęcie. Skandaliczny proces wytoczony doktorowi Witoldowi Tomczakowi, skazanie byłego posła za zniszczenie “dzieła” pokazuje, że uczucia religijne katolików można wyłączyć spod ochrony prawnej”.

Nie służy Rzeczypospolitej milczenie Urzędu Prezydenta wobec bezkarnego znieważania narodu polskiego poprzez bluźnierstwa i kpiny z religii katolickiej i osoby największego z Polaków – Świętego Jana Pawła II. Dlatego oczywistym i zrozumiałym jest oczekiwanie na jasny sygnał Głowy Państwa, który położy kres tym niegodziwościom. Wierzę, że Pan Prezydent podjął już w opisanej sprawie właściwą decyzję i rychło ją ogłosi.

Z wyrazami szacunku,

Witold Tomczak

Copyright © 2017. All Rights Reserved.