Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Była prezydent Irlandii: chrzest jest pogwałceniem praw dziecka

Znana z antyklerykalnych przekonań była prezydent Irlandii Mary McAleese powiedziała, że chrzest jest... pogwałceniem podstawowych praw dziecka. Jej zdaniem, sakrament czyni z dziecka osobę „od małego żyjącą w posłuszeństwie”.

Sprawująca urząd w latach 1997-2011 McAleese jest znana z jawnego okazywania wrogości wobec Kościoła. Tym razem uderzyła w sakrament chrztu. Jej zdaniem ochrzczenie przez rodziców swojego dziecka jest ingerencją w jego wolną wolę. Kościół bowiem za pomocą chrztu „czyni z dziecka nieletniego poborowego, który od małego żyje w posłuszeństwie” – twierdzi polityk.


– Nie możesz narzucić dwutygodniowemu dziecku zobowiązań, które obligują go na całe życie, a których warunków ono jeszcze nie zna. Nie możesz następnie mówić mu, że jest do tego czy owego zobligowane, bo w rzeczywistości ono się na to nie pisało – mówiła w wywiadzie dla irlandzkiego „The Times”.

Dodatkowo zaznaczyła, że „żyjemy w czasach walki o prawa mniejszości, demokrację, wolność wyboru płci, wyznania czy sposobu życia. Kościół jeszcze nie dorósł do tych wartości”. McAleese zaznaczyła, że jej zdaniem prawo do osiągnięcia samoświadomości jest najważniejsze i nie może być wypierane przez żadne próby narzucania „dogmatycznego myślenia”.

Kościół uzasadnia chrzczenie najmłodszych w Katechizmie Kościoła Katolickiego: „Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa”.

O Sakramencie Chrztu wyraził się bardzo precyzyjnie św. Grzegorz z Nazjanzu: „Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga (…) Darem – ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską – ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem – ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem – ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem – ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą – ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem – ponieważ oczyszcza; pieczęcią – ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga”. Logiczne zatem jest, że katoliccy rodzice, chcąc dla swojego dziecka jak najlepiej, włączają je do wspólnoty wierzących na wczesnym etapie życia.

Z kolei poglądy byłej prezydent Irlandii (wybranej przez społeczeństwo) pokazują, że wynik niedawnego referendum aborcyjnego nie może rodzić zdziwienia, ale stanowi konsekwencję dłuższego procesu sekularyzacji tamtejszego społeczeństwa.

za:www.pch24.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.