Priorytety ONZ. Organizacja zajmie się… leczeniem z homoseksualizmu w Polsce

Członkowie Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ tym razem obrali za cel Polskę. W najbliższym czasie zwrócą uwagę na rzekomy problem dyskryminacji osób LGBT oraz potrzebę zaprzestania terapii konwersyjnych.

Przedstawiciele polskiego rządu (wśród nich m.in.  zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Sylwia Spurek) wezmą udział dialogu z członkami Komitetu Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ. Komitet będzie analizował realizację przez Polskę postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W marcu 2018 r. Parlament Europejski wezwał do zaprzestania terapii konwersyjnych we wszystkich krajach UE, mających stanowić „zagrożenie dla zdrowia psychicznego” członków subkultury LGBT. Polska nie zastosowała się do unijnych wytycznych dzięki czemu była kilkukrotnie upominana. Dodajmy, że ONZ w ocenie sytuacji Polski, kieruje się danymi opracowanymi przez organizacje sprzyjające subkulturze LGBT.

- Chcemy doprowadzić do tego, aby Komitet ONZ rekomendował Polsce konkretne zmiany. Zmiany, które poprawią jakość życia osób LGBT z niepełnosprawnościami i doprowadzą do zakazu niebezpiecznych dla zdrowia terapii konwersyjnych – mówi Jakub Lendzion z „Kampanii Przeciw Homofobii”.
 
ONZ nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi wymuszenie na Polsce jakichkolwiek postanowień. Niezastosowanie się do wytycznych może jednak zostać źle odebrane na arenie międzynarodowej. Zastanawia, że ze wszystkich problemów świata wymagających natychmiastowej interwencji (np. sytuacja białych farmerów w RPA) to właśnie Polska znalazła się na celowniku oenzetowskich komisarzy.  

za:www.pch24.pl