Polska Rada Chrześcijan i Żydów odmawia udziału w debacie z ks. prof. Tadeuszem Guzem

To, co niedopuszczalne, jest prawdziwie niedopuszczalne – piszą przewodniczący  Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Stanisław Krajewski i Zbigniew Nosowski uznali, że o historyczności mordów rytualnych nie można dyskutować i odrzucili zaproszenie ks. prof. Tadeusza Guza do naukowej debaty na ten temat.

Oświadczenie liderów tzw. dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w naszym kraju opublikowała Katolicka Agencja Informacyjna. „Naszym prawem jest jednak odpowiedzieć, że istnieją opinie, na których temat nie sposób prowadzić poważnego dialogu. Należą do nich kłamliwe stwierdzenia o tym, że religia żydowska zawierała czy zawiera jakiekolwiek obrzędy wymagające krwi chrześcijańskich dzieci, które w związku z tym należy zamordować – a do tego sprowadza się teza o prawdziwości żydowskich mordów rytualnych, w której podtrzymywanie ks. Tadeusz Guz brnie coraz głębiej w swoich kolejnych wypowiedziach publicznych” – czytamy w liście.

W połowie listopada Polska Rada Chrześcijan i Żydów zwróciła się do władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz archidiecezji lubelskiej o interwencję w sprawie wypowiedzi księdza prof. Tadeusza Guza. „(…) Jak z pewnością doskonale wiadomo Księdzu Arcybiskupowi i Księdzu Rektorowi, żydowskie mordy rytualne są wytworem antysemickiej fantazji. Prawomocne wyroki polskich sądów na rzekomych sprawcach takich mordów (również wyroki śmierci) zapadały zaś często po tym, jak oskarżeni żydowscy współobywatele poddawani byli torturom” – pisali wówczas Krajewski i Nosowski.

Na temat mordów rytualnych ksiądz profesor pisał na łamach „Naszego Dziennika”, w odpowiedzi na podobne zarzuty ze strony „Gazety Wyborczej”:

„„Sprawa (…) tylko dlatego nie podlega dyskusji, ponieważ jest historycznie weryfikowalna, i to w bardzo prosty sposób, dzięki zabezpieczonym zasobom archiwów. Do tego dochodzą zeznania naocznych świadków, którzy jeszcze w II RP przeżywali dramat porwania”.

Na listopadowy apel PRChiŻ błyskawicznie zareagowały: archidiecezja lubelska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zgodnie wzięły stronę rady, uznając cytowane przez nią wypowiedzi księdza profesora za „rozpowszechniające nieprawdę i szkodzące dobremu imieniu” uczelni oraz kurii.

„Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. Podkreślają jednocześnie, że pozauniwersytecka działalność wykładowa ks. prof. Guza jest aktywnością podejmowaną i prowadzoną przez niego na własną rękę i własną odpowiedzialność, a głoszone tezy nie są stanowiskiem jego przełożonych” – napisali m.in. rzecznicy obydwu instytucji. Zapowiedzieli, że ksiądz profesor Guz zostanie poproszony o wyjaśnienia, a następnie jego przełożeni podejmą dalsze kroki w tej sprawie.

W odpowiedzi na oskarżenia ksiądz profesor zaproponował przeprowadzenie naukowej debaty na temat historycznych wątków, które stały się przedmiotem tak gwałtownej reakcji instytucji bądź co bądź deklarującej wolę dialogu (tyle że międzyreligijnego). Debaty jednak nie będzie.

Nowe, opublikowane w środę oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, głosi bowiem:
 
W reakcji na nasze pismo z 13 listopada 2018 r., adresowane do metropolity lubelskiego i rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. Tadeusz Guz wystosował do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów list otwarty z zaproszeniem do „debaty naukowej”. Wyjaśniamy, że nie możemy tego zaproszenia przyjąć z dwóch istotnych powodów.

1. Żyjemy w wolnym kraju, jest więc prawem każdego obywatela wyrażać dowolne przekonania – nawet duchowni katoliccy mogą głosić poglądy, których rozpowszechniania papieże zabraniają od ponad 750 lat. Naszym prawem jest jednak odpowiedzieć, że istnieją opinie, na których temat nie sposób prowadzić poważnego dialogu. Należą do nich kłamliwe stwierdzenia o tym, że religia żydowska zawierała czy zawiera jakiekolwiek obrzędy wymagające krwi chrześcijańskich dzieci, które w związku z tym należy zamordować – a do tego sprowadza się teza o prawdziwości żydowskich mordów rytualnych, w której podtrzymywanie ks. Tadeusz Guz brnie coraz głębiej w swoich kolejnych wypowiedziach publicznych. Gdybyśmy podjęli „naukową” debatę na ten temat, uznalibyśmy pośrednio, że takie tezy są jedną z dopuszczalnych opinii.

2. 16 listopada 2018 r. opublikowane zostało „Oświadczenie w imieniu Kurii Metropolitalnej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. Zawiera ono jednoznaczne stwierdzenia, że „Arcybiskup Metropolita Lubelski i Rektor KUL uznają przytoczone w piśmie wypowiedzi ks. prof. Guza za niedopuszczalne. […] Budzące sprzeciw wystąpienia nie są głosem naukowca prowadzącego rzetelne, krytyczne badania źródłowe, ani tym bardziej głosem osoby reprezentującej Kościół w Polsce lub stanowisko Archidiecezji Lubelskiej. Tego typu wypowiedzi rozmijają się z nauczaniem Kościoła o relacji do Żydów i judaizmu. […] Przytoczone w przesłanym przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów liście wypowiedzi księdza profesora stanowią rozpowszechnianie nieprawdy i szkodzą dobremu imieniu Uniwersytetu i Archidiecezji”.

Skoro zatem przełożeni ks. Guza uznają jego wypowiedzi o prawdziwości żydowskich mordów rytualnych za „niedopuszczalne” i za „rozpowszechnianie nieprawdy” oraz podkreślają ich niezgodność z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego, to tym bardziej trudno oczekiwać, aby Polska Rada Chrześcijan i Żydów uznawała je za dopuszczalne i choćby potencjalnie prawdziwe.

To, co niedopuszczalne, jest prawdziwie niedopuszczalne.

/ – / Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
/ – / Zbigniew Nosowski, chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

za:www.pch24.pl

***

Nowa wersja miłości i tolerancji ?...

k