Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Analiza nie pozostawia złudzeń! Propozycje Biedronia niezgodne z konstytucją

Podczas konwencji założycielskiej partii Wiosna, Robert Biedroń przedstawił założenia programowe nowego ugrupowania, które według Ordo Iuris są jednoznacznie niezgodne z obowiązującą konstytucją.
Wśród propozycji Biedronia znajdują się m.in.: wprowadzenie możliwości zabicia dziecka do 12. tygodnia ciąży, ograniczenie wolności sumienia i eliminacja lekcji religii ze szkół publicznych.

Mimo to na konwencji mocno deklarowano jednocześnie konieczność przestrzegania w Polsce ustawy zasadniczej.

Instytut Ordo Iuris przygotował analizę postulatów programowych nowego ugrupowania.

Do niekonstytucyjnych punktów programu Wiosny należy przede wszystkim postulat wprowadzenia „aborcji na życzenie”. Konstytucja RP każdemu zapewnia prawną ochronę życia - podkreśla Ordo Iuris.  Wprowadzenie regulacji umożliwiających uśmiercenie dziecka na życzenie matki byłoby rażącym naruszeniem Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny w 1997 r. podkreślił, że w demokratycznym państwie prawnym niedopuszczalna jest swoboda zabójstwa prenatalnego dzieci w pierwszych tygodniach ich życia. Niezgodny z Konstytucją i prawem międzynarodowym jest również postulat likwidacji klauzuli sumienia.

– Wprost niezgodny z obowiązującą Konstytucją oraz Konkordatem jest postulat wyrugowania lekcji religii ze szkół publicznych. Zgodnie ustawą zasadniczą religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole. Jednocześnie prawo do korzystania z edukacji religijnej w ramach systemu publicznej oświaty wiąże się z prawem rodziców do wychowania religijnego i moralnego swoich dzieci oraz prawem dziecka do nauki. Polskie przepisy przyznając obywatelom możliwość żądania organizowania lekcji religii, jednocześnie nakładają na władze publiczne obowiązek ich zapewnienia, a co za tym idzie finansowania – wyjaśnił Konrad Dyda, ekspert Instytutu Ordo Iuris.

za:telewizjarepublika.pl
                                                                                  ***

Nieuporządkowane normy mogą prowadzić coraz dalej i dalej w zaułki ciemności. To nie slogan. To przestroga znana od dawna. Od zawsze. I zawsze były - niestety - ofiary owych zwodzeń.
kn

Copyright © 2017. All Rights Reserved.