Igor Szczęsnowicz-W poszukiwaniu ideału

Powstały po scaleniu kilku organizacji nauczycielskich w 1930 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego zasłynął przed wojną olbrzymim strajkiem swoich członków w roku 1937. Z jakiego powodu był ów strajk? Ano z takiego, że władze II RP zamknęły wydawane przez ZNP pismo „Płomyk” po publikacji zredagowanego przez Wandę Wasilewską numeru poświęconego w całości Związkowi Sowieckiemu.

Polskiej młodzieży pokazano tam Sowiety rządzone przez Józefa Stalina jako kraj powszechnej szczęśliwości. A już szkoły i pracujący w nich nauczyciele to ideał. Zdaje się, że ten ideał według ZNP ziścił się w latach 1945–1989, bo w okresie PRL oczywiście związek ten jakoś strajków nie organizował.

Wszystko było zdaniem działaczy ZNP najwyraźniej super. Po stworzeniu III RP Związek Nauczycielstwa Polskiego od czasu do czasu prowadził akcje protestacyjne, ale zazwyczaj w latach, kiedy rządziły formacje prawicowe, i bez związku z realną sytuacją nauczycieli. Tak jak teraz. Wydaje się, że dla związkowych działaczy idealna szkoła to wciąż taka jak w 1936 r. w ZSRS. Tam też nauczyciele byli zawsze zadowoleni i ani w głowie było im strajkować. Szczególnie tym, którzy ten „raj” przeżyli.


za:niezalezna.pl