Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko skandalicznemu wyrokowi dla redakcji tygodnika „Gazeta Polska”

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraziło protest przeciwko skandalicznemu wyrokowi dla redakcji tygodnika „Gazeta Polska”. – W ocenie CMWP SDP wyrok ten narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa – stwierdziła dr Jolanta Hajdasz, dyrektor CMWP.

Nie milkną echa środowego procesu „Gazety Polskiej”, na którym sędzia nakazał przeproszenie Bartosza Kramka z Otwartego Dialogu i wypłatę 10 tys. odszkodowania na rzecz Centrum Praw Kobiet. W swoim stanowisku Centrum Monitoringu Wolności Prasy nie zostawiło suchej nitki na wyroku.


„W ocenie CMWP SDP wyrok ten narusza fundamentalną dla ustroju demokratycznego zasadę wolności słowa, ponieważ poza wyjątkowo dotkliwą dla każdej redakcji sumą odszkodowania, jaką ma zapłacić redakcja »Gazety Polskiej« orzeczenie to zawiera element dodatkowy, tzn. ma na celu zniechęcanie dziennikarzy do przedstawiania w postaci publikacji istotnego, wymagającego publicznego wyjaśnienia problemu, jakim jest zawsze transparentność finansowania działalności publicznej oraz zaangażowanych w nią osób, a na ten temat był artykuł w »Gazecie Polskiej« oraz zapowiadająca go okładka, co w tym przypadku dotyczyło p. Bartosza Kramka i jego związków z kontrowersyjną Fundacją Otwarty Dialog” – czytamy w stanowisku.

za:telewizjarepublika.pl