Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Unia Europejska sfinansuje promowanie ideologii gender i ruchu LGBT. Co na to Polska?

Na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego przyjęto Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości", którego celem ma być wsparcie organizacji pozarządowych. Treść Programu sugeruje jednak, że w rzeczywistości może on służyć dotowaniu stowarzyszeń promujących ruch LGBT i ideologię gender. Przyjęty Program dąży również do

zwalczania wrogości wobec tego ruchu i  wybranych grup społecznych takich jak np. muzułmanie, jednocześnie ignorując realne prześladowania chrześcijan.
 
Parlament Europejski poparł Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości", który ma być realizowany poprzez finansowe wsparcie organizacji pozarządowych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Główne kryterium przy kwalifikacji danej organizacji do udziału w Programie stanowi realizacja jego poszczególnych założeń. W większości dotyczą one promowania kwestii równości tzw. płci kulturowych („gender equality"), uwzględniania aspektu płci („gender mainstreaming") oraz przeciwdziałania przemocy wymierzonej m.in. w kobiety i ruch LGBT. Termin „przemoc wobec kobiet" został ściśle powiązany z kontrowersyjną definicją zawartą w tzw. konwencji stambulskiej, w założeniach której dopóki w społeczeństwie będzie akceptowana różnica pomiędzy płcią kobiety i mężczyzny tak długo będzie istnieć przemoc wymierzona w kobiety.

W treści przyjętego Programu  wskazuje się na konieczność zwalczania wrogości wobec ruchu LGBT oraz innych wybranych grup społecznych takich jak np. muzułmanie. Jednocześnie całkowicie pominięto udokumentowany problem dyskryminacji chrześcijan. Objęcie tych grup specjalną ochroną uzasadnia się szczególnym ich narażeniem na "różne formy dyskryminacji, w tym dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej i strukturalnej". Nie przedstawiono jednak żadnych badań naukowych czy statystyk, potwierdzających te twierdzenia. W związku z wprowadzeniem do rozporządzenia tak szczegółowych określeń, wskazujących w bezpośredni sposób na konkretne środowiska, istnieje obawa, że Program może przybrać w praktyce stronniczy charakter – dostęp do niego mogą mieć głównie organizacje popierające ideologię gender i ruch LGBT.

Projekt rozporządzenia zakładał przeznaczenie na Program 1,8 mln euro. Przydział środków budżetowych na Program zostanie określony po osiągnięciu ostatecznego porozumienia w sprawie następnego budżetu UE na lata 2021–2027. Negocjacje będą musiały więc zostać przeprowadzone już przez następny Parlament Europejski.

„Przyjęty program faworyzuje konkretne środowiska i grupy społeczne. Może to doprowadzić do finansowego wsparcia organizacji promujących ideologię gender i ruch LGBT w Polsce i innych krajach Europy przy jednoczesnej dyskryminacji organizacji pozarządowych o odmiennych poglądach i wartościach"- komentuje Damian Szulc, ekspert Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

za:www.pch24.pl


***

Prof. Ryszard Legutko: Grupy homoseksualne stały się świętym symbolem w PE

Komisja Europejska wspiera wyłącznie takie organizacje pozarządowe, które mają odchył lewicowy. To podważa ideę organizacji, które mają być pozarządowe - mówi prof. Ryszard Legutko, europoseł PiS.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości komentował przyjęty przez Parlament Europejski program "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości", który to ma wspierać organizacje pozarządowe promujące m.in. ideologię gender oraz ruchy LGBT.

Nowa kwota jest bardzo wysoka – wynosi prawie 2 mld euro. (…) Wspieranie organizacji pozarządowych, czyli obywatelskich, niezależnych od rządu i wspieranie wszystkich uciśnionych byłoby w porządku, gdyby nie cała otoczka. A ona jest taka, że Komisja Europejska wspiera wyłącznie takie organizacje pozarządowe, które mają odchył lewicowy. To podważa ideę organizacji, które mają być pozarządowe. (…) Grupy uciśnione, mniejszości, które są wspierane jako zagrożone, są szczególne. To np. wszystkie grupy LGBT, Romowie, muzułmanie – co jest interesujące – natomiast oczywiście nie ma chrześcijan. Instytucje europejskie są konsekwentne w tym, żeby od spraw związanych z chrześcijaństwem trzymać się możliwie daleko - mówił europoseł.

Zdaniem prof. Legutko istnieje realne zagrożenie, że urzędnicy z Brukseli będą wspierali organizacje, które stają w opozycji do rządów państw i angażują się w działania polityczne.

Takich, które będą wspierać rządy czy partie opozycyjne w walce o władze. (…) To jest od wielu lat konsekwentna polityka Unii Europejskiej. Zwłaszcza grupy homoseksualne stały się czymś w rodzaju świętego symbolu, który umieszcza się we wszystkich deklaracjach. Te grupy już dawno przestały być dyskryminowane. Są wręcz uprzywilejowane, a ciągle się je wspiera i ciągle się o nich mówi jako o rzeczy absolutnie kluczowej dla dzisiejszego świata. To jest patologia charakterystyczna dla współczesnego stanu ducha m.in. Europy Zachodniej - wskazywał polityk.

Jednocześnie europoseł wskazał, że Polska jest jednym z niewielu krajów Europy, gdzie ideologizacja społeczeństwa jest stosunkowo niska.

Polska jest jednym z niewielu europejskich krajów, gdzie klasyczna i prawdziwa antropologia jest mocna i gdzie ideologia LGBT jest relatywnie słaba. Tu się patrzą na Polskę jako na kraj, na który przede wszystkim trzeba skierować atak, żeby rozkruszyć te mury konserwatyzmu, jak sobie to zapewne wyobrażają. Trzeba się liczyć z tym, że wzrośnie ta aktywność i że wszyscy się będą powoływać na Unię Europejską, wartości europejskie, standardy. Będzie więc tu mocna akcja propagandowa - podsumował.

za:www.fronda.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.