Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Biuro Analiz Sejmowych: Projekt o świeckim państwie niezgodny z konstytucją

Jak informuje "Rzeczpospolita", w raporcie Biura Analiz Sejmowych poświęconym projektowi ustawy rozdziału Kościoła od państwa przygotowanemu przez Inicjatywę Polską, stwierdzono, że część założeń projektu jest niezgodna z konstytucją.
Na początku stycznia Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej przedstawiła projekt.

Projekt promowany przez Inicjatywę Polska zakłada m.in. zniesienie finansowania religii w szkołach z budżetu państwa i wprowadzenie finansowania przez związki wyznaniowe i kościoły, które "chcą nauczać zasad swojej wiary w szkole" oraz wpisanie religii na listę zajęć dodatkowych. Inicjatywa Polska chce, żeby księża i duchowni sami opłacali swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kolejnym założeniem jest likwidacja Funduszu Kościelnego, a także wszystkich komisji rządowo-kościelnych. Podczas zbiórki internetowej, projekt poparło ok. 40 tys. osób.

Tymczasem Biuro Analiz Sejmowych informuje o niekonstytucyjności zapisów zawartych w projekcie. Jeden z ekspertów Biura Analiz Sejmowych stwierdził, że problematyczny jest już sam tytuł ustawy. „Projekt dotyczy bowiem tylko wybranych aspektów koncepcji państwa świeckiego” – stwierdza. Dodaje, że jego zdaniem projekt jest „wewnętrznie niespójny” ponieważ zakłada rozdział państwa od Kościoła, a jednocześnie przewiduje utworzenie Komisji Wspólnej Rządu i Kościołów, Związków Wyznaniowych oraz Organizacji Świeckich. Nowy twór miałby zastąpić aktualnie funkcjonujące wspólne komisje rządowo-kościelne – opisuje "Rzeczpospolita".

"Niektóre (postulaty z ustawy – red.) uznać należy za niezgodne z Konstytucją RP i wiążącym RP prawem międzynarodowym (lub wysoce wątpliwe z tego punktu widzenia)" – informuje dziennik.

Ponadto, według BAS zapisy ustawy są niezgodne z Konkordatem. Chodzi o przepis dotyczący wynagradzania osób prowadzących zajęcia z religii. Ustawa stworzona przez Inicjatywę Polską zakłada zakaz finansowania lekcji religii ze środków publicznych, ale BAS stwierdza, że to niezgodne z Konkordatem.

Raport został przygotowany dla sejmowej Komisji ds. Petycji.

za:dorzeczy.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.