Środowiska LGBT+ zakłócają inicjatywę obywatelską „Stop pedofilii”. Jest apel do policji

Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Stop pedofilii”. W ostatnich dniach praca wolontariuszy jest zakłócana przez środowiska LGBT+. To wbrew prawu. W ocenie organizatora zbiórek, nie w każdym przypadku policja reaguje w sposób zdecydowany. Do Komendanta Głównego Policji trafiło pismo w tej sprawie.

Projekt „Stop pedofilii” zakłada m.in. zakaz nakłaniania małoletnich do czynności seksualnych, który w szczególności obejmuje szkoły i placówki wychowawcze. Trwająca zbiórka podpisów spotyka się w ostatnim czasie z agresją środowisk LGBT.

„W ostatnich dniach agresja ze strony środowisk postulujących rozwiązłość seksualną narasta. Osoby obnoszące się ze swoimi problemami seksualnymi utrudniały zbiórki podpisów na placu pod warszawskim Metrem Centrum, tzw. Patelni, w Poznaniu, Białymstoku i Szczecinie. Na wezwanie uczestników zgromadzeń interweniowała Policja. Niestety, w przypadku Warszawy były to interwencje niezdecydowane. Agresorzy spod znaku LGBT zakłócali zbiórkę podpisów mimo obecności policji, a także zachowywali się prowokacyjnie wobec policjantów. Nie spotkali się z właściwą reakcją” – wskazuje Fundacja Pro – Prawo do Życia.

Dlatego też organizator zbiórki zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z apelem o „aktywne interweniowanie w stosunku do łamania prawa w przestrzeni publicznej i karanie agresorów”. Jak przypomina Fundacja, zbiórka podpisów ma umocowanie w prawie, a zgodnie z art.19 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, „Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

- Ustawodawca uznał zakłócanie inicjatywy za poważne przestępstwo, a w Warszawie popełniający je aktywiści LGBT są bezkarni! – alarmuje Mariusz Dzierżawski, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”.

Jak ocenił w piśmie do KGP, „lobby LGBT usiłuje zdominować przestrzeń publiczną zastraszając ludzi, którzy nie podzielają entuzjazmu dla dewiacji seksualnych. Widzimy, że strategia zastraszania dotyczy również policjantów i niestety przynosi efekt. Policjanci często tolerują łamanie prawa przez agresywnych zwolenników LGBT. Musi to w konsekwencji doprowadzić do anarchizacji życia społecznego, w którym przemoc stanie się zasadniczym argumentem debaty.

Pełnomocnik zaapelował, by Komendant wydał jasną instrukcję policjantom, aby ci „sprzeciwiali się wszelkim przejawom łamania prawa w przestrzeni publicznej i przykładnie karali agresorów”. – Zero tolerancji dla pedofilii. Zero tolerancji dla przemocy w miejscach publicznych – dodał.

za:www.pch24.pl