Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Krok po kroku. Tym razem pedofilia. Czarny pijar i statystyka.

Już reżym nazistowski w Niemczech wykorzystywał pedofilię do atakowania Kościoła katolickiego – napisał w obszernym artykule nt. obecnej krytyki Kościoła hiszpański dziennik „La Razón” . Przypomniał, że hitlerowcy chcieli w jak największym stopniu skompromitować katolicyzm w wymiarze międzynarodowym, toteż oskarżali księży m.in. o rozwiązłość i o nadużycia seksualne wobec nieletnich.
„Świadczą o tym dokumenty, jakie szef niemieckiego kontrwywiadu wojskowego admirał Wilhelm Canaris kazał przekazać Piusowi XII, zanim jeszcze sam został powieszony za udział w nieudanym zamachu na Hitlera w 1944 r.” – czytamy w dzienniku. Przypomniano, że po ogłoszeniu 14 marca 1937 r. przez Piusa XI encykliki „Mit brennender Sorge” do biskupów niemieckich, potępiającej nazizm, minister propagandy III Rzeszy Joseph Goebbels wprowadził oficjalnie jedną linię publicznej polemiki z papieżem.„Pod koniec tegoż miesiąca [marca – KAI] Ministerstwo Propagandy rozpoczęło kampanię nagłaśniania nadużyć seksualnych, dokonywanych przez duchownym, która doprowadziła wkrótce do aresztowania ponad 300 księży i zakonników; 21 z nich skazano, niektórych pod fałszywymi zarzutami, i wysłano do obozów koncentracyjnych” – przypomniała gazeta hiszpańska.Według niej, jeszcze przed ukazaniem się dokumentu papieskiego w Niemczech odnotowano kilka przypadków molestowania seksualnego nieletnich. Było ich niewiele i wywołały ostrą reakcję episkopatu niemieckiego, który od razu podjął stanowcze kroki wobec winnych. Mimo to kampania dyskredytacji Kościoła szła już „pełną parą”.Dziennik hiszpański przypomniał, powołując się na artykuł włoskiego socjologa Massimo Introvigne’a w "Avvenire", że w 1937 r. adm. Canaris poprosił katolickiego prawnika Josefa Müllera o przewiezienie do Rzymu całej serii tajnych dokumentów dotyczących akcji kompromitowania Kościoła. Admirał zaznaczył, że nie podobały mu się działania Goebbelsa. Müller dostarczył te dokumenty Piusowi XII.Nawiązując do tego „La Razón” podkreślił, że „za zgodą watykańskiego Sekretariatu Stanu badania nad nazistowskim spiskiem przeciw Kościołowi powierzono niemieckiemu jezuicie Walterowi Mariauxowi, który był wówczas misjonarzem w Argentynie”. W 1940 r. ogłosił on w Londynie i w Buenos Aires pod pseudonimem Testis Fidelis [Wierny Świadek] dwutomowe opracowanie nt. prześladowań katolików w III Rzeszy. Na ponad 700 stronach przedstawiał tam dowody na to, że to encyklika Piusa XI spowodowała tę kampanię.Ks. Mariaux „dowiódł tego, zamieszczając niezwykle szczegółowe instrukcje rozesłane przez Goebbelsa do Gestapo w kilka dni po ogłoszeniu encykliki; nakazywały one wynajdywanie świadków, którzy oskarżą określoną liczbę księży, grożąc tym pierwszym natychmiastowym aresztowaniem, jeśli tego nie zrobią” – napisał „La Razón”. Według dziennika, dziś najbardziej rzuca się w oczy owo „nawoływanie dziennikarzy do ponownego przywoływania przypadków z 1937 r. i wcześniejszych oraz przedstawianie ich na nowo opinii publicznej, aby zajmowały pierwsze strony pism”.
kg (KAI/ACI) / Madryt
(xwk)

***
Kościół, pedofilia, statystyka


Jeden przypadek wykorzystania seksualnego dziecka przez księdza, to o jeden za dużo.
New York Times pisał niedawno o „setkach tysięcy” wykorzystanych przez księży dzieci. Potem zmienił co prawda na „dziesiątki tysięcy” ale ani pierwszej, ani drugiej wersji nie poparł żadnym wiarygodnym źródłem. Postanowiłem  przeprowadzić w związku z tym "prywatne śledztwo".

USA:
Studium z 2004 John Jay College of Criminal Justice przedstawia dane z okresu 42 lat (1960 – 2002):
·    954 księży oskarżono o pedofilię (18 przypadków na rok)
·    54 księży skazano za pedofilię (niewiele ponad 1 ksiądz na rok; księży i zakonników w USA jest prawie 109.000)
·    w tym samym czasie w USA skazano za pedofilię 6.000 nauczycieli wychowania fizycznego.

NIEMCY:
·    od 1995 roku odnotowano 210 tysięcy przypadków nadużyć wobec nieletnich
·    94 przypadki mają związek z Kościołem Katolickim (1 na 2 .000)

IRLANDIA:
Raport the Commission to Inquire into Child Abuse dotyczy osób, które doświadczyły przemocy (seksualnej, fizycznej i psychicznej) w systemie edukacyjnym Irlandii od 1914 do 2000 roku:
·    1090 osób, które doświadczyło przemocy
·    23 duchownych oskarżonych o wykorzystywanie seksualne dzieci (dane niekompletne, gdyż dwie szkoły nie określa dokładnej liczbę)
·    w szkołach żeńskich: oskarżone 3 pracownice świeckie
·    w większości przypadków przemoc była dziełem personelu, wizytatorów lub starszych kolegów.

Raport Ryana dotyczy osób, które doświadczyły przemocy (seksualnej, fizycznej i psychicznej) w katolickich ośrodków wychowawczych w Irlandii od 1936 r.:
·    Spośród 25.000 dzieci przebywających w ośrodkach w badanym czasie, około 1500 osób przedstawiło skargi
·    253 przypadków wykorzystywania seksualnego chłopców
·    128 przypadków wykorzystywania seksualnego dziewcząt

ŚWIAT
ks. Charles Scicluna, szef urzędu dyscyplinarnego Kongregacji Nauki Wiary w wywiadzie dla dziennika Avvenire ujawnił:
·    na 400 tys. kapłanów co roku zgłaszanych jest 250 nowych przypadków molestowania  (statystycznie poniżej jednego promila)
·    60 proc. przypadków to akty homoseksualne z młodzieżą w późnym okresie dojrzewania (powyżej 15. roku życia).
·    30 proc. to akty heteroseksualne w tej samej kategorii wiekowej.
·    w 10 proc. przypadków molestowania mamy do czynienia z prawdziwą pedofilią.

bibliografia:
·    artykuł Massimo Introvigne w “Avennire”
·    artykuł Andrea Tornelli w „Il Giornale”
·    podsumowanie Raportu the Commission to Inquire into Child Abuse
·    wywiad z ks. Charles Scicluna  w „Avvenire”
·    artykuł Bruno Mastroianni
·    dokumenty i wypowiedzi Koscioła Katolickiego w sprawie pedofilii
(xwk)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.