Edukacja seksualna za pieniądze Warszawiaków? Powstał projekt wart ponad 4,5 mln zł

"Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów, działań teatralnych, artystycznych i animacyjnych, które posłużą jako narzędzie edukacji seksualnej różnych grup wiekowych" – czytamy w opisie projektu. Pomysł jest niemal identyczny jak założenia Deklaracji LGBT+ podpisanej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

 Rafał Trzaskowski Kartę LGBT+ podpisał w poniedziałek 18 lutego, w stołecznym Ratuszu, w towarzystwie przedstawicieli organizacji walczących nie tyle o równość dla osób nieheteroseksualnych, ale o szczególne ich traktowanie. Dokument zakłada działania w takich obszarach jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). CZYTAJ WIĘCEJ
Seksedukacja w budżecie obywatelskim

Pomysły zawarte w Deklaracji LGBT+ wzbudziły wiele kontrowersji, jednak dotychczas nie pojawiły się informacje dotyczące działań miasta w ramach realizacji zapowiedzi zawartych w dokumencie.

Równolegle jednak do oficjalnych działań władz Warszawy, pomysł niemal identyczny do tego przedstawionego w ramach Deklaracji LGBT+ został zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego. W opisie projektu pt. Edukacja Seksualna - dobrowolne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czytamy więc o latarnikach oraz warsztatach dla dzieci i dorosłych – pomysłach skopiowanych z dokumentu podpisanego przez władze Warszawy. Chociaż w projekcie nie dookreślono czy zajęcia dla dzieci mają być (jak Deklaracji LGBT+) oparte na standarach i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, na to wskazuje opis zajęć.

„Warsztaty obejmować będą miedzy innymi zagadnienia: mowy nienawiści, in vitro, życia uczuciowego, chorób przenoszonych drogą płciowa (np. współczesna medycyna w walce z aids), tożsamości płciowej, in vitro, pornografii, adopcji, przeciwdziałania przemocy, praw pacjenta, emocji, profilaktykę nowotworową, seksu w internecie, stawiania granic i bliskości” – pisze autorka pomysłu.

„Dzieci i młodzież będą mogły dodatkowo wziąć udział w działaniach przez sztukę (np.: spektakle, działania performatywne, działania artystyczne i animacyjne) – działania będą poruszały tematykę przeciwdziałania pedofilii, wykorzystywania, stawiania granic, określania stref / miejsc intymnych” – czytamy dalej. Cały projekt ma kosztować 4 682 000 zł.

Nie wiadomo czy jeśli projekt zostanie przyjęty, zostanie on włączony do działań miasta w ramach realizacji założeń Deklaracji LGBT+, czy Ratusz będzie realizował swoje obietnice niezależnie od projektu „ Edukacja Seksualna - dobrowolne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych”. Niestety nie udało nam się skontaktować z rzecznikiem prasowym Urzędu m.st. Warszawy w tej sprawie.

za:dorzeczy.pl