Zatrute lekcje

Władze Poznania chcą uzupełnić zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach o lekcje z seksedukacji Sprawa niestety nie jest nowa. W stolicy Wielkopolski były już dwa nabory na programy antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach. – Teraz ma być trzeci

– mówi nam Przemysław Alexandrowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania. Podkreśla, że za pierwszym razem udało się to wykreślić z budżetu, ale ponownie taki zapis wprowadzono. – Myśmy się na to jako radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzili i udało się to odrzucić, ale potem była prezydencka poprawka do budżetu i to przegłosowano – dodaje radny.

– Argumentowaliśmy, że takie zajęcia mają ewidentnie ideologiczne przesłanie lewicowej wizji świata, człowieka, wartości i że znaczna część mieszkańców Poznania tego nie akceptuje. Ale ten nasz sprzeciw był przegłosowywany – zaznacza Alexandrowicz. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak na portalu społecznościowym zapowiedział wprowadzenie zajęć z seks-edukacji. „Gdy hierarchowie Kościoła Katolickiego się radykalizują, zapotrzebowanie na zajęcia antydyskryminacyjne rośnie. Będziemy rozwijać ten program, by kształtować u uczniów oraz uczennic postawy uznające godność i równość wszystkich osób. Wprowadzimy też edukację seksualną, bo chcemy, by w Poznaniu dzieci miały dostęp do wiedzy nieskażonej ideologią. To kwestia ich bezpieczeństwa – zagrożeń nie brakuje” – stwierdził.

Karolina Adamska z poznańskiego kuratorium oświaty powiedziała nam, że organ ten nie był informowany o planach władz miasta. Jednak eksperci wskazują, że potrzebne są regulacje, które ukrócą niebezpieczne pomysły samorządów.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Poznania przesłało nam odpowiedź udzieloną przez Hannę Janowicz z miejskiego Wydziału Oświaty. Wynika z niej, że „zajęcia byłyby dobrowolne, skierowane do uczniów klas VII-VIII oraz klas I i II szkół średnich. W każdym przypadku zajęć dodatkowych konieczna jest zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach”.

Jak informuje poznański ratusz, materiał szkoleniowy będzie opracowany wspólnie na warsztatach prowadzonych dla nauczycieli poznańskich szkół. Dobrowolne będzie też zgłoszenie szkoły i nauczyciela.

„Zwróciliśmy się do Uniwersytetu Medycznego, Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Instytutu Psychologii na UAM o możliwość organizacji szkoleń dla nauczycieli” – czytamy w odpowiedzi. Rada miasta zabezpieczyła na te zajęcia w tegorocznym budżecie kwotę 50 tys. zł.

za:naszdziennik.pl