Apel o zawieszenie w czynnościach akademickich prof. Jana Hartmana

Prof. Jan Hartman często używając agresywnego języka wypowiada się o swoich przeciwnikach politycznych. W przeszłości katolików nazywał m.in. „psychopatami”, o Jarosławie Kaczyńskim z kolei mówił jako „przywódcy stada tryglodytów”. Nie podoba się to Krakowskiej Fundacji im. Zygmunta Starego, która w liście do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Hartmana.

Fundacja twierdzi, że Hartman złamał Akademicki Kodeks Wartości obowiązujący na UJ. W jego myśl naukowcy powinni przestrzegać wartości prawdy, tolerancji i uczciwości. Fundacja apeluje o natychmiastowe zwieszenie prof. Hartmana w czynnościach nauczyciela akademickiego.

    – Używa pojęć, które są pojęciami poniżającymi, wykluczającymi i obrażającymi inaczej myślących. Uważamy, że tego typu działania, które są w ogóle naganne i niedopuszczalne w sferze publicznej, a kiedy podejmuje je pracownik naukowy UJ, to jest to coś, co tym bardziej bulwersuje i porusza– twierdzi Krzysztof Budziakowski, prezes Fundacji im. Zygmunta Starego

Przypominamy, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiesił prof. Aleksandra Nalaskowskiego. Powodem był felieton, w którym profesor krytykował ideologię LGBT.

Celem Fundacji im. Zygmunta Starego jest tworzenie społeczności bez wykluczeń, dla której niepodległość Polski jest wartością łączącą wszystkich obywateli lojalnych wobec Państwa Polskiego, bez względu na światopogląd, wyznawaną religię i narodowość. Świadomość tej wartości pozwala wspólnocie widzieć w suwerennej Polsce gwarancję skutecznego dążenia do materialnego dobrobytu. Pozwala wspólnocie obywateli Polski czuć się nie tylko wspólnotą ideowo-kulturowo-historyczną lecz także wspólnotą celów ekonomicznych.

Fundacja im. Zygmunta Starego specjalne staranie pragnie wykazać w upowszechnianiu postaw i pracy na rzecz polskiej edukacji i kultury, kładąc szczególny nacisk na dziedzictwo historii narodu obejmujące całą głębię naszych ponad tysiącletnich dziejów. Celem starań Fundacji jest jednocześnie kształtowanie pragmatycznych, rzeczowych i praktycznych postaw obywatelskich bez odwoływała się do programów i ideologii partii politycznych. Kształtowanie postaw realizmu politycznego i społecznego prowadzących do uzyskiwania konkretnych, wartościowych dla Polaków efektów.

Za naturalną i ważną uznaje Fundacja ochronę polskich symboli państwowych (flagi, godła, hymnu) i dąży do zapewnienia im szacunku.

za:www.tysol.pl