Brukselska cenzura tuż-tuż? Eurokraci chcą wpisać Kościół, Ordo Iuris na „czarną listę”!

Obrońcy życia i praw człowieka już wkrótce zostaną zepchnięci w Unii Europejskiej na społeczny margines? Agencja CNA zwraca uwagę na potężne zagrożenie. Na postępowej liście znalazł się między innymi polski instytut Ordo Iuris, Kościół katolicki jako całość, a także z imienia i nazwiska o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Europejskie Forum Parlamentarne na Rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF) – grupa parlamentarzystów europejskich zaangażowanych w wymuszenie uznania aborcji za „prawo człowieka” na całym świecie – przygotowuje wielki polityczny zamach stanu mający na celu zdyskredytowanie renomowanych instytucji chrześcijańskich i organizacji praw człowieka, które grupa opisuje jako „ekstremistów religijnych” rzekomo zaangażowanych w „cofnięcie praw człowieka w zakresie seksualności i reprodukcji” – donosi agencja CNA.

W minionym tygodniu EPF przedstawiło „raport śledczy” zatytułowany „Czubek góry lodowej: Sponsorzy religijnych ekstremistów przeciwko prawom człowieka w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w Europie w latach 2009 – 2018”. Celem powstania dokumenty jest wpłynięcie na głosowanie, które w Parlamencie Europejskim otwarcie potępiłoby organizacje obrony życia. Głosowanie ma się odbyć w Brukseli w czwartek, 24 czerwca.

Dokument podpisany przez Neila Dattę, sekretarza EPF, twierdzi, że demaskuje „54 podmioty finansujące anty-gender, działające w Europie, jak również główne kanały, przez które ekstremiści religijni generują fundusze i jak one krążą”.

Według raportu, „wyłania się obraz ponadpaństwoej wspólnoty podobnie myślących ekstremistów religijnych i powiązanych z nimi podmiotów skrajnie prawicowych, podejmujących strategiczne decyzje dotyczące finansowania przekraczając granice międzynarodowe”.

Skandaliczny i mogący wykluczyć chrześcijan z życia publicznego dokument wymienia niezliczone organizacje i osoby, które są uznawane za „anty-genderowe”, bez żadnych lub znikomych dowodów. W rozdziale poświęconym Kościołowi katolickiemu dokument krytykuje Watykan, niektórych europejskich kardynałów, takich jak Christoph Schönborn, Komisję Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) oraz kilka innych organizacji i osób w przypadkowej kolejności.

Według dokumentu, „istnieje kilka katolickich wspólnot religijnych, które wspierają cele anty-genderowe i mają również znaczenie finansowe”. Wymieniają dalej włoski ruch świecki Komunia i Wyzwolenie, Lucę Volontè z Fundacji Novae Terrae, amerykańskich Rycerzy Kolumba, Fundusz Chiaroscuro, Legionistów Chrystusa, „rodzinę Slima z Meksyku”, Opus Dei, Fundację Lejeune, hiszpańską Fundację Valores y Sociedad, włoski Movimento Per la Vita oraz polskiego redemptorystę księdza Tadeusza Rydzyka, CitizenGO, i wreszcie, jako poważne objawienie, „kilku urzędników watykańskich”, którzy „odgrywają bezpośrednią rolę w inicjatywach antygenderowych”.

Inne dobrze ugruntowane i renomowane organizacje działające na rzecz praw człowieka są również prezentowane jako instytucje „w porządku”, przekazujące miliony euro na rzecz programu pro-life i prorodzinnego.

Jak na ironię, Europejskie Forum Parlamentarne na Rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych (EPF) jest wspierane przez najbogatsze organizacje na naszej planecie. EPF ma niemal niekończącą się listę organizacji wartych miliardy dolarów, takich jak Fundacja Billa i Melindy Gates, International Planned Parenthood Federation (Międzynarodowa Federacja Planowania Rodzicielstwa – IPPF), Komisja Europejska, Fundacja Społeczeństwa Otwartego George’a Sorosa, Wallace Global Found, Fundacja MacArthura, Fundacja Summit i Fundacja Hewletta (jeden z właścicieli Hewlett-Packard).

Według pierwszej analizy dokumentu „Czubek góry lodowej”, przeprowadzonej przez Europejski Ośrodek na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, „raport jest długi i bardzo szczegółowy. Wśród misz-maszu konserwatywnych amerykańskich think tanków i rosyjskich oligarchów wymierzony jest w solidne grupy obrony życia i pro-rodzinne, polityków pro-life (Gudrun Kugler i Anna Záborská), europejskie rodziny katolickie, think tanki (Hudson Institute, Europejski Ośrodek na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i Alliance Defending Freedom – ADF – [Przymierze Broniące Wolności]) oraz szeroko pojęty Kościół katolicki”.

Ośrodek zaznacza również, że „znamienny jest czas powstania tego raportu, ponieważ został on wydany w związku ze zbliżającym się głosowaniem w Parlamencie Europejskim poświęconym prawom seksualnym i reprodukcyjnym”.

Europejskie Forum Parlamentarne na Rzecz Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych zaproponowało poprawkę stwierdzającą, że Unia Europejska: „…jest zaniepokojona umieszczeniem w unijnym rejestrze przejrzystości organizacji takich jak Ordo Iuris, ADF International, Alliance VITA, European Dignity Watch, Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie (FAFCE), One of Us European Federation for Life and Human Dignity, Profesionales por la Ética i World Youth Alliance Europe, które tym samym są upoważnione do otwartej współpracy z instytucjami publicznymi na rzecz osłabienia praw kobiet i zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Jeśli rezolucja zostanie przyjęta, będzie to pierwsze masowe umieszczanie na czarnej liście organizacji praw człowieka i organizacji chrześcijańskich w Unii Europejskiej.

„Dodam, że poprawka została przygotowana przez grupę lobbingową powiązaną z wielkim kapitałem International Planned Parenthood. Ci sami ludzie na szczycie ONZ w Nairobi demaskowali rzekomy światowy spisek z udziałem papieża i patriarchy greckiego przeciwko prawom człowieka…” – skomentował doniesienia mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

za:pch24.pl

***

Nic zaskakującego. Specjalnie. To normalna, niestety, droga fałszywek i zwodzeń. Przez Zło.

kn