Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Skandaliczne oświadczenie bioetyków PAN

Działający przy Polskiej Akademii Nauk Komitet Bioetyki w specjalnym  oświadczeniu, opowiedział się za pełną dostępnością i refundacją metody in vitro, za eugeniką, zabijaniem ze względu na stan zdrowia, a także za mrożeniem istot ludzkich! Bioetyce uznali także, że w Polsce nadużywana jest klauzula sumienia. W oświadczeniu bioetyków czytamy, że przyjęta regulacja w sprawie in vitro powinna dopuszczać niepartnerskie dawstwo gamet i zarodków, kriokonserwację gamet i zarodków oraz możliwość stosowania genetycznej diagnostyki preimplatacyjnej w celu określenia stanu zdrowia embrionów in vitro!
Zdaniem bioetyków wszystkie wymienione zabiegi powinny być finansowane z podaków płaconych przez Polaków.

Komitet Bioetyczny uznał także, że w Polsce nadużywana jest klauzula sumienia – zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń z zakresu medycyny reprodukcyjnej i diagnostyki prenatalnej. „Obowiązujące w Polsce unormowania etyczne i prawne dotyczące zawodów lekarza i lekarza dentysty przyznają lekarzowi prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego, które jest sprzeczne z jego przekonaniami moralnymi, jednocześnie określając warunki wykonania tego prawa.

Komitet nie kwestionuje zasadności i potrzeby istnienia takiej regulacji. Stanowczo sprzeciwia się jednak przypadkom nadużywania lub korzystania z klauzuli sumienia wbrew przepisom ustawy, z pogwałceniem fundamentalnych, praw reprodukcyjnych polskich pacjentek i pacjentów" – napisali autorzy haniebnego oświadczenia.
Całość dokumentu można przeczytać w Internecie:  http://www.bioetyka.pan.pl/images/stories/Pliki/stanowisko°/o20kb'%20n r%201.2012.pdfB          |

Małgorzata Pabis

za: Źródło nr 18/2012

Copyright © 2017. All Rights Reserved.