Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Sąd: prokuratura ma zbadać proces przyznawania koncesji na multipleksie

Sąd Administracyjny w Warszawie zdecydował, że prokuratura musi się zająć okolicznościami przyznawania koncesji telewizyjnych na nadawanie w systemie DVB-T.
Sędzia stwierdził, że celowe jest prześledzenie  działalności  Agnieszki Ogrodowczyk, która w 2012 r.   pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zdaniem sądu niezbędne jest przesłuchanie pełnomocnika zgłaszającej podejrzenie popełnienia przestępstwa, czyli Fundacji Lux Veritatis oraz Agnieszki Ogrodowczyk.

W dniu 20 sierpnia 2012 roku Fundacja Lux Veritatis złożyła do Prokuratora Generalnego  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Agnieszkę Ogrodowczyk, która pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w czasie trwania procesu przyznawania rozszerzenia koncesji telewizyjnych na nadawanie w systemie DVB-T.

Według Fundacji Agnieszka Ogrodowczyk działała zarówno na szkodę Skarbu Państwa, jak i interesu prywatnego, czyli uczestników postępowania koncesyjnego, którym odmówiono rozszerzenia koncesji, to jest popełniła przestępstwo nadużycia władzy.

Fundacja Lux Veritatis w zawiadomieniu do prokuratury napisała, że do złamania prawa doszło w trakcie procedowania nad wnioskiem koncesyjnym Stavka Sp. z o.o. Firma ta wskazała w swoim wniosku, że całe przedsięwzięcie związane z nadawaniem z multipleksu pierwszego sfinansuje środkami z kredytu. Na potwierdzenie tego złożyła bardzo ogólną, niepodpisaną przez nikogo ofertę współpracy banku BGŻ i zobowiązała się, iż pilnie przedstawi gwarancję udzieloną przez ten bank. Tymczasem Agnieszka Ogrodowczyk, pismem z dnia 31 marca 2011 roku poprosiła Stavkę, by ta przedłożyła bankową promesę kredytową i dokument wskazujący posiadane zabezpieczenie.

(…) Po pierwsze, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty finansowe nie mogły być przez wnioskodawców uzupełniane pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Po drugie, wielkie zastanowienie budzi fakt, że Dyrektor Departamentu Koncesyjnego zażądał przedstawienia dokumentów innych niż deklarował sam wnioskodawca. Nasuwa się więc wniosek, iż Pani Agnieszka Ogrodowczyk wiedziała o istnieniu dokumentów, o których wiedzieć nie miała prawa, gdyż nie znajdowały się one w aktach sprawy Stavki i powstały już po upływie terminu przyjmowania wniosków (…) – czytamy w dokumentach, które trafiły do WSA w Warszawie.

27 września 2012 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. W uzasadnieniu podała, że Fundacja Lux Veritatis przedstawiła jedynie nie poparte niczym domysły. Podkreślono także, iż Prokuratura nie jest organem kompetentnym do kontroli merytorycznej orzeczeń organów administracyjnych państwa.  Dwa dnie temu sąd uznał jednak, że prokuratura podjęła niewłaściwa decyzję i nakazał prowadzić postepowanie.

za:http://niezalezna.pl (kn)

Copyright © 2017. All Rights Reserved.