Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Cios w katolickie harcerstwo

Projekt ustawy o harcerstwie, jaki przygotowują wspólnie Platforma Obywatelska i Ruch Palikota, może doprowadzić do delegalizacji organizacji harcerskich odwołujących się w pracy z młodzieżą do wartości chrześcijańskich. Jeśli ustawa w proponowanym kształcie weszłaby w życie, wtedy statuty takich organizacji jak Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej czy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza byłyby niezgodne z prawem. A więc i ZHR, i Zawisza musiałyby zmienić statuty lub zaprzestać działalności. Dlaczego? Bo w swojej pracy wychowawczej odwołują się do wartości chrześcijańskich, a funkcje instruktorów lub instruktorek mogą pełnić tylko osoby wierzące w Chrystusa.

Tymczasem Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, którym kieruje poseł Bożena Kamińska (PO), przygotowuje projekt nowej ustawy o działalności harcerskiej, który odwołuje się do zupełnie innych wartości. Zespół nie kryje swoich związków z ZHP, a tekst ustawy, który przygotował, wprowadza specyficzną definicję harcerstwa rozumianą jako „działalność wychowawcza, otwarta dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie”. Projekt wprowadza więc zasadę, że instruktorem może być osoba dowolnego wyznania, a co za tym idzie – organizacja katolicka nie mogłaby odmówić powierzenia opieki nad młodzieżą osobie innego wyznania, ateiście czy wręcz wrogowi chrześcijaństwa. – Projekt daje instrument, który pozwala wymuszać na organizacjach harcerskich dopuszczenie osób, które do tej pory na pewno w gronie wychowawców by się nie znalazły. Stwarza to groźbę represji wobec ruchów harcerskich realizujących przedwojenne ideały, czyli służbę Bogu i Polsce – alarmuje poseł Jan Dziedziczak (PiS), wieloletni instruktor ZHR, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju.

Jego zdaniem, projekt jest groźny także ze względu na to, że wprowadza koncesjonowanie działalności harcerskiej – każda organizacja musiałaby uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Jeśli organizacja nie spełnia owej otwartości ze względu na rasę, pochodzenie i wyznanie, minister edukacji narodowej może zdecydować o jej usunięciu z listy – ostrzega Dziedziczak. – Możemy dać się przekonać do tego projektu tylko pod jednym warunkiem: że ta ustawa będzie tylko techniczna, to znaczy, że będzie znosiła bariery odnośnie do funkcjonowania harcerstwa, na przykład w kwestiach obozowania. Natomiast nie chcemy żadnej specustawy – zapewnia w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” druh Piotr Sitko, przewodniczący Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza.

Projekt zakłada też rewolucję w zasadach finansowania organizacji harcerskich, które dostawałyby subwencje z budżetu, tak jak partie polityczne. Subwencja miałaby być tym większa, im większa jest organizacja. A to oznacza, że najwięcej, około 14 mln zł rocznie, otrzymywałby ZHP.

Zapisom projektu nie nadano jeszcze biegu – obecnie toczą się dyskusje na poziomie zespołu parlamentarnego. – Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Po raz kolejny okazuje się, że chrześcijańska myśl w wychowaniu młodzieży jest czymś skrajnie niepoprawnym politycznie, jest czymś zwalczanym. Wiele środowisk w Polsce rozumie, jak ważne jest harcerstwo w wychowaniu przyszłych pokoleń. Teraz jest czas na obronę wolności wyboru rodziców, obronę wolności w realizowaniu wychowania przyszłych pokoleń – konkluduje Dziedziczak.

Projekt ma być dyskutowany 27 maja podczas Forum Debaty Publicznej, które będzie miało miejsce w Pałacu Prezydenckim. Wezmą w nim udział przedstawiciele organizacji harcerskich, politycy i prawnicy. Przeciwnicy proponowanych regulacji mają nadzieję, że na skutek krytycznych głosów autorzy projektu zrezygnują z jego forsowania.Anna Ambroziak

za:www.naszdziennik.pl (pkn)

***

Krok po kroku postępowo. Piekielnie. Mane, tekel, fares...

kn

Copyright © 2017. All Rights Reserved.