Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

"Raport Estreli" przyjęty ponownie przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia PE
22 października na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego ekstremistyczny projekt rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego został odesłany większością głosów z powrotem do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE. Dziś rano Komisja ponownie przyjęła rezolucję autorstwa socjalistki Edite Estreli. alt

19 członków Komisji opowiedziało się za przyjęciem raportu, przeciwko głosowało 14. W ten sposób Komisja po raz kolejny skierowała pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego ten skrajny projekt. Nie odbyła się przy tym żadna poważna, merytoryczna debata, a projekt alternatywnej rezolucji, akcentujący godność człowieka, został całkowicie wycofany z porządku obrad Komisji. 

Na posiedzeniu Komisji podczas krótkiego czasu przeznaczonego na wypowiedzi, które poprzedziły głosowanie, przedstawiono opinię prawną w sprawie procedury dotyczącej rezolucji wskazującą szereg wątpliwości proceduralnych co do sposobu procedowania rezolucji. Ze względu na te wątpliwości złożono wniosek o odroczenie głosowania, który jednak odrzucono stosunkiem głosów 18 do 15.

Proces legislacyjny Parlamentu Europejskiego jest w tej kwestii przejrzysty – w przypadku wniosku o skierowanie rezolucji z powrotem do Komisji treść rezolucji musi być całkowicie zrewidowana. Jednak autorzy i zwolennicy raportu Estreli są zdeterminowani, aby przyjąć go ponownie w przyspieszonym tempie.

Przed dzisiejszym posiedzeniem Komisji promotorzy rezolucji zapowiadali, że projekt powróci w niezmienionej formie. Przed obradami Komisji dokonano jednak powierzchownych modyfikacji w jej treści, które mają charakter redakcyjny i nie zmieniają jej istoty. Przegłosowany projekt autorstwa Edite Estreli nadal promuje aborcję oraz model edukacji seksualnej zakładający naukę masturbacji w okresie przedszkolnym. Projekt realizuje dążenia koncernów aborcyjnych, takich jak International Planned Parenthood Federation, która promuje też standardy edukacji seksualnej forsowane przez WHO. Dziś rano wyraźne odniesienie do tych standardów zostało wprawdzie wykreślone z projektu rezolucji, jednak sposób opisania edukacji seksualnej w niedwuznaczny sposób wciąż do nich  nawiązuje.

Następnym krokiem będzie ponowne głosowanie na forum plenarnym Parlamentu, które planowane jest na 10 grudnia. Warto zaznaczyć, że raport Estreli został umieszczony w porządku obrad grudniowego posiedzenia plenarnego PE, zanim jeszcze został po raz drugi przyjęty przez Komisję.

Ordo Iuris

Źródło: http://www.ordoiuris.pl/-raport-estreli--przyjety-ponownie-przez-komisje-praw-kobiet-i-rownouprawnienia-pe,3346,i.html
za:http://www.ksd.media.pl/aktualnosci/1620-raport-estreli-przyjety-ponownie-przez-komisje-praw-kobiet-i-rownouprawnienia-pe

Copyright © 2017. All Rights Reserved.