Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Reakcje na list feministek do Ojca Świętego.

Prof. Krystyna Pawłowicz nie sądzi, aby papież Franciszek pofatygował się odpisywaniem na list prof. Środy. Jedyne, co jej zdaniem zrobi, to podeśle etyczce... adres dobrego egzorcysty.
Mam nadzieję, że w swej największej litości chrześcijańskiej Ojciec Święty przyśle Magdalenie Środzie adres dobrego egzorcysty. Inicjatywę etyczki można właściwie tylko tak skomentować. Przecież ten cały homo-gender to uosobienie, symbol zbrodniczej, antyludzkiej ideologii.

Człowiek jest najwyższą wartością. Jeśli ktoś broni śmierci, zła, anty-dekalogu, anty-moralności, a sam jest symbolem, uosobieniem antywartości i ma jeszcze czelność zwracania się do papieża, to oczywiście Franciszek, taką mam nadzieję, nie będzie odpisywał na taki list, ale od razu podeśle pani Środzie adres dobrego egzorcysty. Ja się nawet chętnie dołożę do tej inwestycji. A może i zarządzimy na ten cel zbiórkę wśród Polaków.

za:www.fronda.pl/a/prof-krystyna-pawlowicz-dla-frondapl-o-liscie-prof-srody-do-papieza-mam-nadzieje-ze-franciszek-podesle-jej-adres-dobrego-egzorcysty,32297.htm

***

Prawdziwe kobiety walczą z ideologią gender!

"List przedstawicielek Kongresu Kobiet do Ojca Świętego odbieramy jako dążenie do wprowadzenia cenzury wypowiedzi, krytykującej niebezpieczną ideologię gender. Sprzeciwiamy się temu zdecydowanie".

List Otwarty Forum Kobiet Polskich w odniesieniu do listu przedstawicielek Kongresu Kobiet do Ojca Świętego


Przedstawiamy stanowisko Forum Kobiet Polskich w związku z listem do Ojca Świętego Franciszka, wystosowanym przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet w sprawie krytykowania przez Kościół katolicki w Polsce ideologii gender.

1. Kongres Kobiet Polskich jest stowarzyszeniem, a nie reprezentacją ogółu polskich kobiet i powszechnie jest znane jego skrajnie feministyczne stanowisko w wielu kwestiach.

2. List przedstawicielek Kongresu Kobiet do Ojca Świętego odbieramy jako dążenie do wprowadzenia cenzury wypowiedzi, krytykującej niebezpieczną ideologię gender. Sprzeciwiamy się temu zdecydowanie.

3. W pełni popieramy wypowiedź Ojca Świętego Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej z ubiegłego roku, kiedy zwrócił uwagę na współczesne kwestionowanie natury człowieka i ataki na rodzinę, którą tworzą ojciec, matka i dziecko. Ojciec Święty zauważył, że rodzina, choć silna i żywa także dziś, stoi w obliczu bezspornego kryzysu, który zwłaszcza w świecie zachodnim zagraża samym jej podstawom. Jako źródła tych zagrożeń Benedykt XVI wymienił przede wszystkim błędne rozumienie człowieka i sensu samego istnienia. Wyrażają się one m. in. w ideologii gender, według której płeć nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się autonomicznie (…) Mężczyzna i kobieta jako rzeczywistości stworzenia, jako natura osoby ludzkiej, już nie istnieją. Człowiek kwestionuje swoją naturę – stwierdził Ojciec Święty. Jak tłumaczył, to błędne rozumienie powoduje ataki na autentyczną postać rodziny, składającą się z ojca, matki i dzieci.

W imieniu Forum Kobiet Polskich Ewa Kowalewska – Prezes FKP

za:www.fronda.pl/a/prawdziwe-kobiety-walcza-z-ideologia-gender,32311.html

***

OŚWIADCZENIE Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
w sprawie listu do Papieża Kongresu Kobiet

Treść listu Kongresu Kobiet do Papieża, skarżących się na rzekome prześladowanie kobiet przez kościół Katolicki i jego hierarchię w Polsce, budzi nasze najwyższe zdumienie i sprzeciw. List pełen jest fałszywych oskarżeń i przeinaczeń, jest też próbą apologii ideologii gender. Przewrotna treść listu obliczona jest na wywołanie zamieszania w umysłach i sercach wiernych, którzy są jakoby manipulowani przez Kościół w Polsce, którego nauczanie sygnatariuszki listu przeciwstawiają nauczaniu Jana Pawła II.

W związku z powyższym czujemy się zobowiązani wyjaśnić, co następuje:1.      Promowana przez Kongres Kobiet ideologia gender jest nie tylko sprzeczna i nie do pogodzenia z uniwersalnym nauczaniem Kościoła Katolickiego (nie tylko w Polsce), ale nie ma żadnych podstaw zarówno w naukach humanistycznych (socjologia, psychologia) jak i przyrodniczych (biologia, medycyna).

2.      Skarżenie się na prześladowania przy jednoczesnym zachwalaniu ideologii gender jako rzekomo zgodnej z nauczaniem nie tylko Jana Pawła II, ale i Pismem Świętym jest szczytem hipokryzji i całkowitym nonsensem. Ideologia gender, negująca fakt ludzkiej egzystencji jako mężczyzny i kobiety  oraz wypływającego stąd różnego, choć równego w godności powołania, jest w żaden sposób nie do pogodzenia z antropologią chrześcijańską.

3.      Próby aplikacji ideologii gender do edukacji i polityki społecznej już przynoszą zgubne skutki, deprawując dzieci i młodzież oraz niszcząc małżeństwo i rodzinę. Agresywny język oraz próby kneblowania ust myślącym inaczej, m.in. przypisując im „mowę nienawiści”, jest wprost nawiązaniem do ideologii totalitarnych.

Dlatego apelujemy o nie  uleganiu presji  środowisk feministycznych, głoszenie prawdy o celach polityki gender i odważne przeciwstawianie się ideologii, uderzającej w  fundamenty naszej cywilizacji.  Biskupom, księżom, katechetom, nauczycielom, publicystom i wszystkim, którzy wskazują na błędy ideologii gender i przed nią ostrzegają, wyrażamy głęboką wdzięczność. Wyrażamy też przekonanie, że nie dadzą się zastraszyć skrajnym środowiskom feministycznym.W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życiadr Paweł Wosicki – prezes

Antoni Szymański – v-prezes            

dr inż. Antoni Zięba – v-prezes

Anna Dyndul - sekretarz


Copyright © 2017. All Rights Reserved.