Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Rozlewanie się "Golgota Picnic". Demony i różaniec.

STOP BLUŹNIERSTWU: Znamy wysokość dotacji dla festiwalu promującego Golgota Picnic

Posłowie PiS Małgorzata Sadurska i Andrzej Jaworski oraz europoseł Ryszard Czarnecki poinformowali, że ich konferencja ma charakter publicznego zawiadomienia Komendy Głównej Policji i Prokuratury Generalnej, że w Polsce w najbliższym czasie może dojść do złamania prawa. Tymczasem już teraz wiemy, ile pieniędzy z dotacji otrzymuje Malta Festiwal-Poznań promujący spektakl.

- Będziemy oczekiwali informacji z Komendy Głównej Policji i Prokuratury Generalnej na temat tego, co zrobiono, aby nie doszło do złamania prawa z art. 196 kk. - oświadczył Andrzej Jaworski.

Europoseł Ryszard Czarnecki zwrócił uwagę na trzy aspekty całej sprawy:
1. Kwestię poszanowania uczuć ludzi wierzących
2. Aspekt finansowy
3. Kwestię ładu społecznego

Politycy PiS podkreślali, że większość osób w Polsce deklaruje się jako katolicy. Wszystkie te osoby płacą podatki, dlatego w ocenie posłów finansowanie bluźnierstwa z ich pieniędzy jest niegodne.

- Mamy do czynienia z festiwalem ataku na Kościół i naszą wiarę. Obserwujemy to od wielu miesięcy, ale kulminację stanowią dwa ostatnie wydarzenia Instalacja Adoracja i spektakl Golgota Picnic. My na takie działanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zasłania się autonomią twórcy, nie możemy się zgodzić. Nie możemy się zgodzić na tego typu inscenizacje, które są finansowane z pieniędzy podatników – mówiła Małgorzata Sadurska.

Europoseł Ryszard Czarnecki zwrócił uwagę, że autor Golgota Picnic nie odważył się na obrażanie uczuć muzułmanów, ani żydów, tylko obraża chrześcijan, na to nie można pozwalać. Ponadto Czarnecki podkreślił, że podmioty deklarujące chęć organizacji wystawienia bluźnierczego spektaklu w innych miastach nie są podmiotami prywatnymi, lecz publicznymi, które także finansowane są z pieniędzy publicznych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedziało na pytanie Fundacji Promocji Kultury dotyczącą finansowania Malta Festiwal-Poznań. Okazuje się że inicjatywa dotowana jest co roku kwotą 1 miliona złotych.

Poniżej publikujemy pełną treść odpowiedzi resortu kultury:

W odpowiedzi na e-mail z dnia 23 czerwca br., skierowany na ręce Pani Małgorzaty Omilanowskiej – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a dotyczący finansowania projektu „Malta Festival – Poznań”, uprzejmie informuję, że dotacja dla festiwalu przekazywana jest w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie:
Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)
Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.)
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.)
Jednocześnie pragnę poinformować, że festiwal od wielu lat otrzymuje dotacje w trybie trzyletnim w ramach Programu MKiDN „Wydarzenia artystyczne” priorytet „Teatr i taniec”. W latach 2010-12 i 2013-15 dotacja dla festiwalu wynosi 1 000 000 zł rocznie. Wielkość dotacji jest odzwierciedlaniem wysokiej oceny niezależnych ekspertów biorących udział w selekcji wniosków – w ostatnich latach w toku procedury konkursowej festiwal uzyskuje pierwszą pozycję rankingową.
Z poważaniem
dr Zina Jarmoszuk
Dyrektor  Departamentu Mecenatu Państwa

za:niezalezna.pl/56761-stop-bluznierstwu-znamy-wysokosc-dotacji-dla-festiwalu-promujacego-golgota-picnic***

To atak na Naród


Z mecenasem Bartoszem Kownackim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Izabela Kozłowska


W najbliższy piątek na deskach Teatru Polskiego w Bydgoszczy ma zostać zaprezentowana pseudosztuka „Golgota Picnic”. Jakie działania powinniśmy podjąć, aby powstrzymać wystawienie tego skandalicznego pseudospektaklu?

- Przede wszystkim muszą być złożone doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jest to podstawowy krok, który należy wykonać. Nie może być bowiem bezkarności dla osób, które obrażają uczucia religijne w sposób tak perfidny. Chodzi tu nie tylko o samego Rodrigo Garcíę, ale o wszystkie osoby, które mu w tym pomagają – m.in. prezydentów miast, dyrektorów teatrów czy domów kultury, gdzie zapowiedziano projekcie. Są to osoby, które ułatwiają popełnienie przestępstwa. Zgodnie z kodeksem karnym współuczestniczą w tego rodzaju działaniach przez zgodę i pomoc tym, którzy obrażają uczucia religijne osób wierzących. Ogromne znaczenie w tej sprawie ma społeczny protest. W każdym miejscu, gdzie ten spektakl ma się ukazać, musi być zorganizowana manifestacja sprzeciwu. Protesty te powinny gromadzić jak największą liczbę osób, by ten głos był silny i wyraźny. W ubiegłym tygodniu chodziło tylko o Poznań. Dzisiaj mowa już o trzydziestu miejscowościach, a jutro ta fala  zaleje całą Polskę. Jeżeli nie zmobilizujemy się i nie zorganizujemy wielkich manifestacji, które zablokują finansowanie z pieniędzy podatników tego rodzaju działań, to konsekwencje w przyszłości mogą być dramatyczne. Wiemy doskonale, że wielotysięczna presja ma sens. Widzieliśmy to w przypadku batalii o Telewizję Trwam. Presja i nieugiętość w walce o swoje prawa przynoszą oczekiwane skutki. Jeżeli polegniemy w tej bitwie, to przegramy całą wojnę. Mamy do czynienia z próbą sił. Jeśli dzisiaj jej nie wygramy, nie odeprzemy tego ataku, to następne uderzenie będzie znacznie silniejsze.W Bydgoszczy, Warszawie czy we Wrocławiu odbędą się protesty przeciwko „Golgota Picnic”.


- Manifestacje te są wyrazem sprzeciwu. Zachęcam, by organizować wielotysięczne demonstracje. Nasza zmasowana akcja ma pokazać, że nie godzimy się na obrażanie naszej wiary i nas jako katolików. Jeśli się zmobilizujemy, będziemy mieć szansę obronić Polskę przed naruszaniem wartości katolickich. Pikieta w Bydgoszczy rozpocznie się jutro o godz. 19.00 przed Teatrem Polskim. Apeluję o przyjście i wyrażenie swego sprzeciwu wobec tej obrazoburczej „sztuki”.Mikołaj Bylka, rzecznik Malta Festival, stwierdził w jednej z informacji prasowych, że „jedynym powodem decyzji był nasz niepokój o zdrowie i życie widzów, aktorów, postronnych osób, pracowników CK Zamek oraz nas samych – wszystkich, którzy mogliby ucierpieć wskutek nieodpowiedzialnych i niebezpiecznych protestów organizowanych przez radykalne środowiska katolickie”.

- To oświadczenie jest jawną manipulacją. Używanie sformułowania „radykalni katolicy” to próba zmarginalizowania sprzeciwiających się obrazoburczej „sztuce” i celowym działaniom mającym na celu ośmieszenie, poniżenie i przede wszystkim szykanowanie Jezusa Chrystusa i Jego wyznawców. Każdy katolik jest zobowiązany do obrony wartości i do protestu w tej sprawie.Rzecznik Malta Festival zaapelował o organizowanie pokazów i czytań „dzieła” autorstwa hiszpańskiego skandalisty Rodriga Garcíi.

- Organizacja tego haniebnego wydarzenia jest nie tylko działaniem maleńkiej grupy osób, które w niej występują. Milczenie władz miast czy zgoda dyrekcji teatrów i ośrodków kultury to ciche przyzwolenie na jawny atak skierowany przeciwko katolikom w Polsce. Możemy rozliczyć osoby, które mają wpływ na organizowanie obrazoburczych przedsięwzięć. Są instrumenty, by odwołać dyrektorów tych placówek, które udostępnią swoje pomieszczenia. Z kolei władze można ocenić w wyborach. Obserwujemy nagonkę polityczno-medialną skierowaną przeciwko prof. Bogdanowi Chazanowi, który broni ludzkiego życia i wartości chrześcijańskich. Wszelkie organizacje lewicowe od razu podniosły, że nie może być on dyrektorem szpitala. My powinniśmy jasno mówić minister kultury, który akceptuje tego rodzaju hucpę, prezydenci miast, dyrektorzy teatrów – oni wszyscy powinni odejść.


W czyim interesie jest promowanie „Golgota Picnic”?

- W interesie tych wszystkich, którzy przez lata doprowadzili do tego, że państwo polskie, jego instytucje, istnieje tylko teoretycznie, a teraz chcą do teoretycznego istnienia sprowadzić Naród. Mówiąc inaczej, chcą, aby nasze społeczeństwo pozbawione zostało podstawowych wartości i poczucia wspólnoty.


Dziękuję za rozmowę


za:www.naszdziennik.pl/polska-kraj/83311,to-atak-na-narod.html

***

Sprzeciw zaowocował!


Centrum Kultury w Lublinie wydało oświadczenie, w którym odwołuje planowany na jutro pokaz bluźnierczego  pseudospektaklu „Golgota Picnic”.

„Oświadczamy, że naszą intencją, zarówno organizacji pokazu, jak i działalności Centrum Kultury w Lublinie, nigdy nie było obrażanie czyichkolwiek uczuć i przekonań religijnych” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu dyrekcji Centrum Kultury. Na decyzję duży wpływ miał apel Kurii Lubelskiej oraz protesty organizacji katolickich, pozarządowych, politycznych i społecznych – podaje Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Organizator pokazu spektaklu „Golgota Picnic” w Lublinie poinformował, że wystawiając przedstawienie, chciał dać możliwość zapoznania się z treścią utworu będącego przedmiotem sporu i licznych kontrowersji.

„Jako ludzie kultury i twórcy ubolewamy nad tym, że sztuka stała się narzędziem rozgrywek politycznych i przyczyniła się do pogłębienia sporu ideologicznego” – poinformowano w wystosowanym oświadczeniu.

Apel o zaniechanie prezentacji „Golgoty Picnic” wystosowała wczoraj Kuria Metropolitalna w Lublinie. Ks. Krzysztof Podstawka, jej rzecznik prasowy, prosił o podjęcie głębokiego namysłu nad tym, czym w istocie były i są wydarzenia z Golgoty. Kapłan wyraził nadzieję, że wykonawcy przedstawienia uświadomią sobie, że ich sztuka może ranić wiele osób, i wycofają się z jej prezentacji.

Protest wobec „Golgoty Picnic” wyraziły też organizacje katolickie, pozarządowe, polityczne i społeczne w Lublinie, w tym Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oraz Fundacja PRO – Prawo do Życia. Część z nich zapowiadała publiczny protest podczas projekcji i żądanie dymisji dyrekcji Centrum Kultury w Lublinie, gdyby spektakl się jednak odbył.


za:www.naszdziennik.pl/polska-kraj/83270,sprzeciw-zaowocowal.html

***

Świadoma prowokacja


Rodrigo Garcia, reżyser „Golgota Picnic”, przyznaje, że jego sztuka obraża uczucia katolików. Minister kultury popiera organizatorów spektaklu.

Chociaż organizatorzy Malta Festival nieustannie odżegnują się od zarzutów, że spektakl „Golgota Picnic” jest bluźnierstwem i uderza w prawa chrześcijan, to Rodrigo Garcia, reżyser spektaklu, mówi wprost, że jego sztuka na pewno obraża katolików. Zapytany przez „Gazetę Wyborczą”, czy „Golgota Picnic” zawiera elementy, które mogą obrazić katolików, odpowiada: „Na pewno. I co z tego? Są też takie, które obrażą wegetarian. Jestem pewny, że mogą się czuć zaniepokojeni w czasie spektaklu”.

Minister kultury Małgorzata Omilanowska, odnosząc się do „Golgota Picnic”, powiedziała wczoraj, że najważniejsza jest autonomia twórców, prawo do wypowiedzi artystycznej, wolność słowa i prawo organizatorów do programowania działań artystycznych.

Jednak jak zauważa w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” sędzia Trybunału Stanu Piotr Ł.J. Andrzejewski, obraza uczuć religijnych katolików w Polsce i publiczne znieważanie symboli religijnych nie mogą być przedmiotem swobody artystycznej. Podkreśla, że działalność twórców „Golgota Picnic” narusza art. 31 Konstytucji, który mówi: „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”. Pseudosztuka narusza też dobra osobiste każdego wyznawcy katolicyzmu w Polsce. – Uważam, że istnieje bariera „non possumus” w zakresie artystycznej swobody i ekspresji. Bo, jak mówi Konstytucja, „każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych”.

Dotyczy to nie tylko większości, która ma być tolerancyjna dla mniejszości, ale zwłaszcza mniejszości, która obowiązana jest konstytucyjnie, prawem karnym i cywilnym, respektować prawa większości do ochrony przedmiotu kultu – dodaje Andrzejewski.

Projekcję bluźnierczego przedstawienia zapowiedziano na jutro już w pięciu miastach Polski: Bydgoszczy, Warszawie, Krakowie, Lublinie i Wrocławiu. W każdym z nich planowane są też manifestacje, modlitewne czuwania wynagradzające za bluźnierstwo. Do udziału w nich mobilizuje się coraz więcej środowisk. Ksiądz prałat dr Roman Kneblewski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, podkreśla, że nasze reakcje powinny być zdecydowane.

– Powinniśmy zareagować zdecydowanie, mocno, wielorako i skutecznie. Żądać, domagać się, pisać protesty, listy, petycje, organizować pikiety, manifestacje, angażować innych – mówi.

A działanie może przybrać różne formy. Jedną z nich, zauważa mecenas Andrzejewski, jest złożenie doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. W tej sprawie należy złożyć wniosek do konkretnej prokuratury o ściganie w związku ze świadomym i zamierzonym obrażaniem uczuć religijnych w oparciu o art. 196 kodeksu karnego: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Powołując się na art. 196 kodeksu karnego, wnioski o zapobieżenie popełnianiu przestępstw należy składać do organizatorów projekcji, dyspozytorów miejsc, gdzie mają się one odbywać, czyli do samorządowych i państwowych władz lokalnych.

Małgorzata Jędrzejczyk, współpraca Izabela Kozłowska

za:www.naszdziennik.pl/polska-kraj/83215,swiadoma-prowokacja.html


***

Obroń wartości w swoim mieścieBluźnierczy pseudospektakl „Golgota Picnic” ma zostać zaprezentowany w 30 polskich miastach. W poszczególnych z nich są organizowane protesty przeciw szyderstwom z Boga i chrześcijan.

Wyświetlanie filmowej wersji skandalicznej pseudosztuki oraz jej grupowe czytanie zaplanowano między innymi w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wałbrzychu, Warszawie i Wrocławiu. Mieszkańcy wymienionych miast nie chcą, by takie „kulturalne” przedsięwzięcia miały miejsce.

Prowadzone akcje protestacyjne przynoszą już owoce. Centrum Kultury w Lublinie odwołało zaplanowaną na jutro pseudosztukę „Golgota Picnic”. „Oświadczamy, że naszą intencją, zarówno organizacji pokazu, jak i działalności Centrum Kultury w Lublinie, nigdy nie było obrażanie czyichkolwiek uczuć i przekonań religijnych” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu dyrekcji Centrum Kultury.

Jednym z miejsc, w którym odbędzie się „Golgota Picnic”, jest Gdańsk. Przed tamtejszym urzędem wojewódzkim o godz. 15.00 rozpocznie się protest przeciwko szerzeniu się bluźnierstwa religijnego w Polsce.

Jutro o godz. 16.00 warszawski Teatr Rozmaitości planuje pokaz obrazoburczej „Golgota Picnic”. Pojawiła się również inicjatywa społeczna, która zamierza wyrazić sprzeciw wobec tego wątpliwie kulturalnego wydarzenia. Na godzinę przed wystawieniem pseduosztuki zaplanowana jest zbiórka przed budynkiem teatru w celu zaprotestowania wobec obrażania chrześcijan i najświętszych wartości. Dzisiaj o godz. 19.00 zaplanowano także demonstrację przed warszawskim Teatrem Nowym.

W kościele pw. św. Wojciecha na pl. Dominikańskim we Wrocławiu dziś i jutro o godz. 15.00 wierni będą się modlić Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji przebłagalnej za grzech publicznego bluźnierstwa, jakim jest „Golgota Picnic”. W modlitwę ekspiacyjną włączą się też wrocławskie karmelitanki i boromeuszki.

– Tego typu spektakle po prostu nas obrażają. Nawiązują do naszej kultury i naszej wiary, ale czynią to w sposób urągający elementarnemu poczuciu przyzwoitości i estetyki. Nie ma to nic wspólnego z wolnością, kulturą i pięknem. Nie chcemy, żeby nasze dzieci wychowywały się w takiej atmosferze – mówi Michał Owczarski, inicjator modlitewnego protestu w Łodzi. Rozpocznie się on dzisiaj o godz. 18.30 przy ul. Tymienieckiego, gdzie pół godziny później ma się rozpocząć projekcja zapisu „Golgota Picnic”. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, modlitwa będzie kontynuowana pod pomnikiem św. Jana Pawła II, a zakończy się Mszą Świętą w pobliskiej kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” (ul. ks. Skorupki 5).

W Bydgoszczy zostały zgłoszone trzy modlitewne protesty uliczne przed Teatrem Polskim, które mają odbyć się jutro w godz. 18.30-22.00. W celu przeciwdziałania deprawacji można podpisać list sprzeciwu wobec wystawienia tej pseudosztuki w bydgoskim teatrze. Trafi on do dyrektora Teatru Polskiego, władz samorządowych Bydgoszczy oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. List można podpisać TUTAJ.

Co więcej, w jednej z bydgoskich parafii odbędą się jutro uroczystości odpustowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlitwy zostaną ofiarowane w intencji przebłagalno-wynagradzającej Najświętszemu Sercu Zbawiciela za profanację w postaci wystawiania ”Golgoty Picnic„.

Również na placu Wolności w Poznaniu odbędą się jutro protesty przeciw bluźnierczym przedsięwzięciom pokroju ”Golgota Picnic„. O godz. 18.30 zgromadzą się osoby, którym zależy na poszanowaniu wartości chrześcijańskich i przeciwdziałaniu obrażaniu wiary.

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę wzywa wszystkich Polaków do postu i modlitwy różańcowej w celu powstrzymania bluźnierczej propagandy. Czekamy na informację o protestach z innych miast przeciwko wystawianiu w Polsce skandalicznego przedstawienia Rodriga Garcíi.


za:www.naszdziennik.pl/polska-kraj/83297,obron-wartosci-w-swoim-miescie.html

***

Żakowski już się nie cacka. O przeciwnikach bluźnierstwa mówi per „bandyci”


Jacek Żakowski, któremu w ogóle nie przeszkadza, że minister spraw wewnętrznych łamie konstytucje jest oburzony, że ten ostatni nie spacyfikował katolików. A przecież mógł.
Publicysta „Polityki” nie cofa się też przed ostrą stygmatyzacją katolików, którym nie odpowiada bluźnierstwo i którzy nie zgadzają się na jego propagowanie. Takich ludzi określa on mianem „bandytów”.

- Sytuacja wokół Golgota Picnic całkowicie potwierdza tezę, że państwo polskie to dwa miękkie amortyzatory oraz kamieni kupa - stwierdził Żakowski w Poranku Radia TOK FM. - Fakt, że policja przestrzega artystów przed bandytami, zamiast ich chronić, świadczy o tym, że minister spraw wewnętrznych nie jest na swoim miejscu - zaznaczył publicysta.

- Panie ministrze, jeżeli jestem w stanie panu wybaczyć wszystkie rozmowy podsłuchane nielegalnie w różnych warszawskich restauracjach, z całą pewnością nie jestem w stanie wybaczyć tej indolencji, zgody na to, by bandyci terroryzowali twórców i konsumentów kultury. Tak być z państwem prawa nie może. Jeśli nie zrobi pan czegoś z szefem policji w Poznaniu który okazał się niekompetentnym tchórzem, nie zapewniając poczucia bezpieczeństwa artystom, widzom, uczestnikom festiwalu, stracę do pana szacunek. To jest poważna sprawa i zawiódł pan - grzmiał Żakowski.

za:www.fronda.pl/a/zakowski-juz-sie-nie-cacka-o-przeciwnikach-bluznierstwa-mowi-per-bandyci,38865.html

***

To narastanie zła, ten nienawistny bełkot w jego obronie, nie może nie otwierać oczu na  demoniczność objawów. Szkoda naszych bliźnich...


k


***
Różaniec odpowiedzią na projekcję

"Nie chcemy, żeby nasze dzieci wychowywały się w takiej atmosferze" - mówią organizatorzy protestu przed projekcją "Golgota Picnic" w Łodzi. Spotkają się na pół godziny przed seansem (26 czerwca o godz. 18.30) i odmówią różaniec. Pomodlą się też pod pomnikiem świętego Jana Pawła II i wezmą udział we mszy świętej w DA "Piątka".

"Stawiamy sprawę jasno: tego typu spektakle po prostu nas obrażają. Nawiązują do naszej kultury i naszej wiary, ale czynią to w sposób urągający elementarnemu poczuciu przyzwoitości i estetyki. Nie ma to nic wspólnego z wolnością, kulturą i pięknem. Nie chcemy, żeby nasze dzieci wychowywały się w takiej atmosferze" - mówi Michał Owczarski, inicjator modlitwy. Rozpocznie się ona 26 czerwca o godz. 18.30 przy ul. Tymienieckiego (właśnie tam, pół godziny później, ma się rozpocząć projekcja zapisu spektaklu "Golgota Picnic").

"Jest to smutne zdarzenie, które wpisuje się w ciąg zjawisk określanych mianem kultury, a tak naprawdę stanowi jej zaprzeczenie. Zarówno w warstwie twórczej, jak i obrębie kultury osobistej. Takie prowokacyjne zdarzenia dotykają naszą wrażliwość duchową, dlatego sięgamy po silny argument, jakim jest modlitwa indywidualna, dodatkowo wzmocniona modlitwą wspólnotową" - tłumaczy Władysław Ciemnicki, członek Rady Katolików Świeckich.
Modlitwa będzie kontynuowana pod pomnikiem świętego Jana Pawła II, a zakończy się mszą świętą w pobliskiej kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego "Piątka" (ul. ks. Skorupki 5).
"W całej sytuacji zdziwienie budzi fakt, że do akcji promowania budzącego tak duże wątpliwości spektaklu włączył się Teatr Pinokio, do którego wielu łodzian przychodzi na sztuki razem z dziećmi" - podkreśla Owczarski.

za:archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=ee25f1570a9ff66d45b3cade705fc63d

***

Oświadczenie Centrum Służby Rodzinie - Protest przeciw "Golgota picnic"


Centrum Służby Rodzinie wyraża stanowczy protest przeciw wystawieniu w Łodzi demoralizującego spektaklu „Golgota picnic”, który w sposób wulgarny i pornograficzny ośmiesza nasze ludzkie i chrześcijańskie wartości. Istnieje potrzeba budowania wewnętrznego człowieka, który w rodzinie i społeczeństwie rozwija się odpowiedzialnie i z miłością odnosi się do każdej osoby.
Dużo jest ludzkiej biedy, zarówno materialnej, jak i moralnej i potrzeba wspólnego wysiłku w przybliżaniu ludzi do siebie, a nie prowokacji i obrażania przez obce nam i niszczące środowiska. Na to zgody nie ma!

Wolność sztuki, podobnie jak wiele innych rodzajów praw i wolności w demokratycznym państwie prawnym, nie może być traktowana w sposób absolutny.

Próba tworzenia przestrzeni wyjętych spod krytyki i wymagań podstawowych prawd musi budzić sprzeciw. Zwłaszcza, gdy zagrożone zostają jedne z najbardziej podstawowych zasad współistnienia między ludźmi i obywatelami: zasada poszanowania wrażliwości drugiego człowieka w tak delikatnej sferze jaką jest sanktuarium jego wiary i wyznania; zasada jak najpełniejszej realizacji dobra wspólnego, która domaga się zaniechania realizacji tego, co godzi w autentyczny rozwój członków wspólnoty; zasada niezniekształcania rzeczywistości w jakimkolwiek przekazie.


ks. Stanisław Kaniewski
dyrektor Centrum Służby Rodzinie
Łódź, 26 czerwca 2014

za:archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=776615ab30ac76abb8c248526dc7defc

***

Oświadczenie Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Rady Młodych Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej


Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Rada Młodych Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej wyraźnie sprzeciwiają się wystawieniu bluźnierczego i pornograficznego spektaklu „Golgota Picnic” w Łodzi. Jako katolicy, młodzi mieszkańcy naszego miasta oraz animatorzy życia kulturalnego i religijnego młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów dołączamy się do licznych protestów przeciwko prezentacji spektaklu, w którym w myśl art. 196 Kodeksu Karnego dochodzi do obrazy uczuć religijnych.
Nie godzimy się, aby ktokolwiek publicznie szydził ze śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa oraz kpił z największych i najświętszych wartości wiary chrześcijańskiej. Mówimy stanowcze Nie! wobec tego typu form pseudoartystycznych, które dyskryminują i gorszą młode pokolenie katolików.


Diecezjalny Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
oraz Rada Młodych Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej

za:archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=0034957a9e24a677bd146d8eef2a3f56

***

Oświadczenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej w związku z planowaną na 26 czerwca br. w Łodzi prezentacją spektaklu „Golgota Picnic”


Dowiedzieliśmy się z prasy i od wielu osób świeckich, że w dniu dzisiejszym, tj. w czwartek 26 czerwca, w Łodzi, w Fabryce Sztuki przy ul. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3 będzie miała miejsce projekcja spektaklu „Golgota Picnic”. Zamysł projekcji tego spektaklu przyjmujemy z bólem i oburzeniem. Powszechnie bowiem wiadomo, że obfituje on w pornografię, jest bluźnierczy, ordynarny i w sposób otwarty kpi z najświętszych prawd chrześcijańskiej wiary.
W czasie, kiedy największą troską należy otoczyć dzieci, zagubioną młodzież i rodziny, deprawuje się je i odziera z wszelkich wartości.
Kuria Metropolitalna Łódzka protestuje przeciwko wydarzeniu, które godzi w uczucia religijne i łamie zasady obowiązującej w Polsce Konstytucji. Jest to tym bardziej przykre, że spektakl „Golgota Picnic” ma mieć miejsce w Łodzi, w mieście, które od samych początków tworzone było na fundamencie wzajemnego poszanowania wielu kultur, religii i wyznań.
Kuria Metropolitalna Łódzka przekazuje głos Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego, duchowieństwa, osób zakonnych i licznych wiernych świeckich, i wzywa władze miasta oraz organizatorów do zaniechania projekcji spektaklu „Golgota Picnic”.
Kościół katolicki dziękuję wszystkim, którzy wobec projekcji tego spektaklu protestują, i wzywa do zjednoczenia sił w budowaniu życia rodzinnego i społecznego w oparciu o solidne wartości wypływające z troski o prawdziwe dobro społeczeństwa.

Ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

26 czerwca 2014 roku
KO-06-1279/14


Otrzymuje do wiadomości:

Szanowana Pani Hanna Zdanowska
Prezydent Łodzi

za:www.naszdziennik.pl/polska-kraj/83311,to-atak-na-narod.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.