Szpital Świętej Rodziny oficjalnie odpiera zarzuty

Profesor Bogdan Chazan, jako dyrektor placówki, złożył w dniu dzisiejszym umotywowane pisemne zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 lipca 2014. Eksperci Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris konsultowali treść zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Więcej:
http://www.fronda.pl/a/szpital-swietej-rodziny-oficjalnie-odpiera-zarzuty,39605.html

http://www.ordoiuris.pl/public/pliki/dokumenty/analiza_ordoiuris.pdf

Czytaj też: http://www.fronda.pl/a/bruzda-dotykowa-a-sprawa-prof-chazana,39653.html