Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Protest Kurii Metropolitalnej Łódzkiej wobec niezgodnych z prawdą informacji odnoszących się do osób duchownych
W związku z artykułem Co piąty kierowca skierowany na badania u psychologa to duchowny, który ukazał się w „Dzienniku Łódzkim” z dnia 16 października br., Kuria Metropolitalna Łódzka protestuje z powodu niszczenia dobrego imienia kapłanów i wprowadzania opinii publicznej w błąd.
Wobec powyższego Kuria zwróciła się z listem do Redaktora Naczelnego „Dziennika Łódzkiego” ze stanowczym żądaniem wyjaśnienia na podstawie jakich danych statystycznych zostało stwierdzone, że (cytat) „co piąty kierowca skierowany na badania u psychologa to duchowny”.

Kuria wyraża nadzieję, że Redakcja zamieści sprostowanie zgodne z prawdą, a kapłani znieważeni oraz społeczeństwo wprowadzone w błąd zostaną przez Redakcję tego pisma przeproszeni.


Ks. dr Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej


Łódź, dnia 17 października 2014 roku

za:archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=c6cba67eedcb05dbbcc1c9839d9bcef3

***

Protest Kurii Metropolitalnej Łódzkiej wobec nieprawdziwych informacji dotyczących podatków płaconych przez księży


W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule pani red. Matyldy Witkowskiej pt. Księża w regionie łódzkim płacą niższe podatki niż ich parafianie, zamieszczonym w „Dzienniku Łódzkim” z dnia 11-12 października br., Kuria Metropolitalna Łódzka wyraża oburzenie z powodu zawartych w nim treści, które wprowadzają czytelników w błąd i tym samym są krzywdzące dla Kościoła i całego społeczeństwa.
W artykule tym nieprawdą jest, że:
- „zaledwie 236 zł podatku płaci statystyczny polski duchowny”;
- „ok. 1,5 tys. podatników w regionie to osoby duchowne”.
Autorka artykułu nie precyzuje co znaczy „region łódzki”, nie rozumie pojęcia „duchowny” i nie podaje o duchownych jakich wyznań chodzi.

Nieprawdziwe są też informacje odnoszące się do dochodów księży.
W artykule nie podano właściwych, a ogólnie dostępnych danych statystycznych dotyczących ilości księży pracujących w duszpasterstwie, czyli zobowiązanych do płacenia zryczałtowanego podatku.

W artykule nie wzięto pod uwagę, że:
- duchowni na mocy np. umowy o pracę w różnego rodzaju instytucjach odprowadzają podatek od swojej pensji, tak jak każdy obywatel;
- księża pracujący w parafii i katechizujący lub będący kapelanami (np. szpitali i więzień) oprócz podatku zryczałtowanego, odprowadzają także drugi podatek z tytułu pełnionej posługi.
W artykule zignorowano dane z tabeli Ministerstwa Finansów („Monitor Polski” z 2013 r. poz. 956) dotyczące kwartalnych stawek ryczałtu. W przypadku proboszczów stawki kwartalne wynoszą od 420 zł (przy ilości mieszkańców poniżej 1000 osób) do 1502 zł (powyżej 20 000 mieszkańców parafii), zaś w przypadku wikariuszy od 380 zł (w parafii poniżej 1000 mieszkańców parafii) do 486 zł (w parafii powyżej 10 000 mieszkańców parafii). Stąd widać, że najniższa opłata podatku dla proboszcza wynosi rocznie 1680 zł, a dla wikariusza 1520 zł.

W wyliczaniu średniej posłużono się nieprawdziwą liczbą osób duchownych, nieprawdziwą stawką ryczałtu oraz nie zostało wzięte pod uwagę to, że kapłani oprócz podatku dla państwa z zarobionych pieniędzy płacą swój ZUS oraz opłaty na rzecz instytucji kościelnych w kwocie zbliżonej do podatku państwowego.

Kuria wyraża oburzenie z powodu publikowania w „Dzienniku Łódzkim” treści nieprawdziwych, co jest krzywdzące nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale także tych wszystkich osób, które na skutek rażącej nierzetelności autorki artykułu zostały przez nią wprowadzone w błąd.

Wobec powyższego Kuria zwróciła się z listem do Redaktora Naczelnego „Dziennika Łódzkiego” ze stanowczym żądaniem zamieszczenia sprostowania, wyrażając nadzieję, że zarówno kapłani jak i czytelnicy mający prawo do otrzymywania informacji zgodnych z prawdą, zostaną przez Redakcję tego pisma przeproszeni.Ks. dr Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej


Łódź, dnia 17 października 2014 roku

za:archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=98f42ebebb5e1e22d9fbb3a81c4b98d0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.